Adam Ryszard Korus

Z Historia AGH
Adam Ryszard Korus
Nazwisko Korus
Imię / imiona Adam Ryszard
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 21 lutego 1943


Dyscyplina/specjalności fizyka, fizyka środowiska, techniczna fizyka jądrowa, instrumentalne metody analityczne w ochronie środowiska
Wydział Wydział Fizyki i Informatyki StosowanejDr inż. Adam Ryszard Korus (1943-)

Dyscyplina/specjalności: fizyka, fizyka środowiska, techniczna fizyka jądrowa, instrumentalne metody analityczne w ochronie środowiska

Nota biograficzna

Urodził się 21 lutego 1943 roku.

W 1968 roku ukończył Wydział Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH.

W 1968 roku rozpoczął pracę asystenta stażysty w Instytucie Techniki Jądrowej AGH.

W 1977 roku na podstawie pracy "Wpływ średniej energii elektronów na sygnał detektora wychwytu elektronów", napisanej pod kierunkiem profesora Jan Lasa, uzyskał stopień doktora. Następnie otrzymał stanowisko adiunkta.

Przed przejściem na emeryturę pracował w Katedrze Zastosowań Fizyki Jądrowej WFiIS.

W 2008 roku przeszedł na emeryturę.

Autor około 60 publikacji i 7 patentów. Kierownik i wykonawca prac badawczych.

Odznaczenia i nagrody

Nagroda zespołowa III stopnia Prezesa Rady Ministrów za wybitne krajowe osiągnięcie naukowo-techniczne

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/korus-adam-001567

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 3. Pion elektromechaniczny i Wydziały Politechniczne. Kraków 1979, s. 131
  • Kronika Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej 1991-2000. Oprac. B. Dziunikowski, A. Kreft, A. Zięba. Kraków 2009, s. 61, 82, 109, 153
  • Kronika Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej 2001-2010. Oprac. A. Kreft, A. Zięba, B. Bednarek. Kraków 2011, s. 72, 120
  • [Skład Osobowy AGH … 1968/69]. Kraków 1969, s. 127
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 165

stan na dzień 7.06.2023