Andrzej Zuber

Z Historia AGH
Andrzej Zuber
Andrzej Zuber.jpg
Nazwisko Zuber
Imię / imiona Andrzej
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 28 listopada 1933
Miejsce urodzenia Mediolan
Data śmierci 27 luty 2011
Dyscyplina/specjalności geologia, geofizyka, hydrogeologia
Wydział Wydział Fizyki i Techniki JądrowejProf. dr hab. inż. Andrzej Zuber (1933–2011)

Dyscyplina/specjalności: geologia, geofizyka, hydrogeologia

Nota biograficzna

Urodził się 28 listopada 1933 roku w Mediolanie. Zmarł 27 lutego 2011 roku w Busku-Zdroju. Pochowany w Krakowie na Cmentarzu Rakowickim.

W 1951 roku rozpoczął pracę na etacie technika w Laboratorium Badawczym Mechaniki Gruntów przy Katedrze Górnictwa II na Wydziale Górniczym AGH. Od 1952 roku studiował na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym Akademii Górniczo-Hutniczej.

W 1965 roku obronił pracę doktorską na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH, a w 1971 roku rozprawę habilitacyjną na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH (dr hab. od 1972 roku). W 1980 roku uzyskał tytuł profesora.

W 1956 roku rozpoczął pracę Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH jako pomocnik asystenta, później jako asystent.

W 1963 roku przeniesiony służbowo do Instytutu Badań Jądrowych w Krakowie (późniejszy Instytut Fizyki Jądrowej), w którym pracował do 2003 roku. Kierownik Pracowni Fizyki Środowiska.

Przez cały czas zatrudnienia w Instytucie Badań Jądrowych i w Instytucie Fizyki Jądrowej był związany z Instytutem Techniki Jądrowej AGH, Międzyresortowym Instytutem Fizyki i Techniki Jądrowej AGH oraz z Wydziałem Fizyki i Techniki Jądrowej AGH na podstawie formalnych i nieformalnych porozumień między tymi instytucjami.

Pracował w BVFA Arsenal w Wiedniu (Bundesversuchs und Forschungsanstalt Arsenal, Vienna) (1963, 1965-1966), okresowo pracował w Instytucie Hydrogeologii w Neuhergerg-Monachium (1989-1998). Prowadził wykłady i ćwiczenia na Uniwersytecie w Nairobi (1968), na Uniwersytecie Federalnym w Rio de Janeiro (1972, 1987) oraz w Instytucie Inżynierii Jądrowej w Rio de Janeiro (1972).

Ekspert Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej - IAEA (1966-1998).

Autor i współautor wielu publikacji nt. zastosowania znaczników sztucznych w badaniach wód podziemnych, znaczenia fizycznego warunków brzegowych i początkowych w rozwiązywaniu równania dyspersji, metod interpretacji znaczników sztucznych i środowiskowych w przepływach przez skały jedno- i dwuporowe przy zastosowaniu modeli matematycznych, parametrów hydraulicznych skał dwu- i trójporowych, badania systemów wód podziemnych w Polsce, określania pochodzenia wód w polskich kopalniach soli, genezy wód słonych w mezozoiku Polski centralnej i północnej, genezy i położenia obszarów zasilania wód mineralnych i leczniczych, w tym wód termalnych Cieplic Zdroju i Lądka Zdroju, wód mineralnych Buska Zdroju i Solca Zdroju, większości wód chlorkowych polskich Karpat fliszowych, w tym również wód typu zuber w Krynicy.

Promotor czterech rozpraw doktorskich.

Członek komitetu redakcyjnego Journal of Hydrology, Hydrological Journal oraz Hydrological Sciences Journal.

Członek międzynarodowych towarzystw naukowych: International Associations of Hydrologists oraz International Associations of Hydrological Sciences.

Członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności (PAU) w latach 2000-2011.

Wnuk Rudolfa Zubera (1858-1920), geologa i podróżnika, badacza fliszu karpackiego, eksperta naftowego w skali światowej, profesora Uniwersytetu Lwowskiego.

Źródła do biogramu

 • Duliński M.: Prof. dr hab. inż. Andrzej Zuber - czołowy polski hydrolog : sylwetka uczonego i zasługi dla Krynicy Zdroju. W: Zdrojowisko Krynica w 100-lecie państwowości : epoka wybitnych naukowców. Red. nauk. T. Słomka. Kraków 2020, s. 147168, [foto]
 • Kronika Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej 2001-2010. Oprac. A. Kreft, A. Zięba; współpr. B. Bednarek. Kraków 2011, s. 150-155, [foto] [Fotografie 2001-2010, fot. 2004/2]
 • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 2019. Oprac. H. Sieński. Kraków 2019, s. 246-247, [foto]
 • [Skład osobowy... AGH 1957–1958]. Kraków 1957, s. 178

Artykuły

 • Andrzej Zuber - wspomnienie, 28.11.1933-27.02.2012, Bohdan Dziunikowski - wspomnienie, 4.02.1930-22.02.2012. Gazeta Wyborcza 2012, nr 81 (05 IV 2012), [dod.] Gazeta Wyborcza Kraków s. 8
 • Chowaniec J., Graniczny M., Urban H.: Saga rodu Zuberów. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 2012, nr 448, s, 495-506, [foto]
 • Dziennik Polski 2011, nr 52 (4 III 2011), s. A15 [nekr.]
 • Dziennik Polski 2011, nr 54 (7 III 2011), s. A11 [nekr.]
 • Gazeta Wyborcza 2011, nr 52 (4 III 2011), [dod.] Gazeta Wyborcza Kraków s. 10 [nekr.]
 • Gazeta Wyborcza 2011, nr 53 (5-6 III 2011), [dod.] Gazeta Wyborcza Kraków s. 8 [nekr.]
 • Kmiecik E.: Metodyka ustalania naturalnych standardów jakości wód na przykładzie zbiorników wód podziemnych oraz zasad gospodarowania wodami z uwzględnieniem problemów jakościowych. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2004, nr 130/131, s. 11-12, fot. [na s. 12 inf. o 70 rocznicy urodzin prof. Andrzeja Zubera]
 • Wspomnienie : Andrzej Zuber, 28 listopada 1933 - 27 lutego 2011 : Bohdan Dziunikowski, 4 lutego 1930 - 22 lutego 2012. Biuletyn AGH 2012, nr 52, s. 34, [foto]
 • Zuber A.: Andrzej Zuber - życiorys. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2004 nr 130/131, s. 12–13, [foto]

Inne

 • Aleksandrowicz S. W.: Zuber Andrzej [audycja radiowa]. [Prowadzący] red. J. Stępień. Kraków, Producent: Radio Kraków S.A. [wyemitowano 22.10.2017]. Dostępny w: http://www.xn--radiokrakw-obb.pl/audycje/w-kregu-nauki/audycja-z-dn22102017-r-65774/ [12.03.2018]
 • Baza DOKTOR (dostępna w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej AGH), rekord 898
 • Baza HABI (dostępna w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej AGH), rekord 459