Aleksy Kurbiel

Z Historia AGH
Aleksy Kurbiel
Aleksy Kurbiel.jpg
Nazwisko Kurbiel
Imię / imiona Aleksy
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 5 marca 1926
Miejsce urodzenia Iwanowice
Data śmierci 3 grudnia 2016
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności elektrotermia, elektrotechnika
Wydział Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Prof. dr hab. inż. Aleksy Kurbiel (1926–2016)

Dyscyplina/specjalności: elektrotermia, elektrotechnika

Nota biograficzna

Urodził się 5 marca 1926 roku w Iwanowicach. Zmarł w Krakowie 3 grudnia 2016 roku. Pochowany na Cmentarzu Batowickim w Krakowie.

Studia ukończył z wyróżnieniem w 1951 roku na Wydziale Elektro-Mechanicznym AGH uzyskując tytuł inżyniera elektromechanika hutniczego oraz magistra nauk technicznych. Na podstawie skierowania do pracy w 1952 roku podjął pracę w Zakładach Papierniczych w Głuchołazach. W 1953 roku, po uzyskaniu zgody Ministerstwa, rozpoczął pracę na AGH w Katedrze Elektrotechniki Hutniczej na stanowisku asystenta, a następnie starszego asystenta. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1963 roku, doktora habilitowanego w 1973 roku. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1984 roku, a tytuł i stanowisko profesora zwyczajnego w 1994 roku. Po uzyskaniu wieku emerytalnego w 1996 roku przeszedł na emeryturę.

W latach 1979–1992 był kierownikiem Zakładu Elektrotermii, a w latach 1981-1988 zajmował stanowisko zastępcy dyrektora Katedry Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych AGH. W latach 1968-1990 dodatkowo wykładał w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Chemicznych w Krakowie. W 1975 roku prowadził także wykłady w Wyższej Szkole Technicznej w Ilmenau (Niemcy).

Autor i współautor ponad 80 publikacji, w tym kilku książek, skryptów i referatów konferencyjnych oraz kilkunastu patentów. Promotor rozpraw doktorskich i recenzent prac habilitacyjnych.

Zainteresowania naukowe koncentrowały się na elektrotermii, a najważniejsze obszary badań to przede wszystkim piece łukowe, ale także tyrystorowe falowniki do nagrzewania indukcyjnego oraz układy symetryzacyjne dla dużych odbiorników jednofazowych.

Członek wielu gremiów naukowych i organizacji technicznych m.in.: Stowarzyszenia Wychowanków AGH, Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej oraz Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Ściśle współpracował także z przemysłem m.in.: Hutą Łaziska, Hutą Baildon, Hutą Zygmunt, Zakładami Chemicznymi Oświęcim, Hutą Warszawa i Hutą Stalowa Wola.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, medale Ministerstwa Obrony Narodowej

Źródła do biogramu

Książki

 • 100 lat AGH : twarze wydziału w latach 1952-2018. Kraków 2019, s. 105-110, [foto]
 • Słownik biograficzny zasłużonych elektryków krakowskich. Cz. 2. Pod red. J. Strzałki. Kraków 2019, s. 71-74, [foto]
 • Who is who absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki. Red. J. Czajkowski, Z. Biernat, Z. K. Witek. Kraków 1997, s. 23, [foto]
 • Who is who absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki [AGH] : [w 45 lecie Wydziału 1952-1997]. Kraków 1999, s. 47, [foto]
 • Who is who? elitarnego Wydziału Elektrycznego AGH. Red. J. Czajkowski, Z. K. Witek. Kraków 2002, s. 37-38, [foto]
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 186, [foto]
 • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T.2 : H — Ł. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 1999, s. 586, [foto]

Artykuły

 • Dziennik Polski 2016, nr 285 (7 XII 2016), s. A12 [nekr.]
 • Łoziak W., Strzałka J., Waradzyn Z.: Aleksy Kurbiel - wspomnienie (1926-2016). Biuletyn Techniczny Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich 2017, nr 1, s. 38-40, [foto]
 • Łoziak W., Strzałka J., Waradzyn Z.: Prof. dr hab. inż. Aleksy Kurbiel (1926-2016). Śląskie Wiadomości Elektryczne 2017, R. 24, nr 1, s. 40-41, [foto]
 • Szczerbiński M.: Profesor Aleksy Kurbiel - wspomnienie. Biuletyn AGH 2017, nr 110, s. 23
 • Waradzyn Z., Łoziak W.: Jubileusz 90 urodzin profesora Aleksego Kurbiela. Biuletyn AGH 2016, nr 100, s. 16, [foto]

Inne