Andrzej Jajszczyk

Z Historia AGH
Andrzej Jajszczyk
Andrzej Jajszczyk.jpg
Nazwisko Jajszczyk
Imię / imiona Andrzej
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 23 stycznia 1952
Miejsce urodzenia Dęblin


Dyscyplina/specjalności telekomunikacja, telekomutacja, sieci telekomunikacyjne
Wydział Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji


Odznaczenia i nagrody Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Jajszczyk (1952–)

Dyscyplina/specjalności: telekomunikacja, telekomutacja, sieci telekomunikacyjne

Nota biograficzna

Urodził się 23 stycznia 1952 roku w Dęblinie.

Studia ukończył na Politechnice Poznańskiej w 1974 roku. Dr (1979), dr hab. (1986) uzyskał w Politechnice Poznańskiej, tytuł prof. (1994).

Pracował przez wiele lat w Politechnice Poznańskiej, gdzie pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Elektroniki i Telekomunikacji w latach 1990-1991. W latach 1993–1996 profesor we Francusko-Polskiej Wyższej Szkole Nowych Technik Informatyczno-Komunikacyjnych w Poznaniu. Pracował również za granicą, m.in. w University of Adelaide w Australii, Queen's University w Kanadzie, Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications de Bretagne we Francji.

Od 1999 roku związany z Katedrą Telekomunikacji Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH, której w latach 2000-2005 był zastępcą kierownika.

W latach 2011-2015 dyrektor Narodowego Centrum Nauki.

Badania: metody analizy i syntezy cyfrowych pól komutacyjnych, w tym pól ATM, a także gigabitowych sieci optycznych, zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi. Prace na temat teorii telekomutacji zapoczątkowały rozwój dalszych badań w kraju i za granicą. Ścisła współpraca z przemysłem poprzez prowadzenie licznych programów badawczych dotyczących projektowania i analizy cyfrowych systemów komutacyjnych i sieci telekomunikacyjnych oraz konsultacje dla przedsiębiorstw i wykonywanie ekspertyz na zlecenia czołowych firm w Polsce i za granicą.

Autor lub współautor ponad dwunastu książek, ponad 300 artykułów naukowych oraz 19 patentów. Promotor 13 prac doktorskich.

Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk i prezes Oddziału PAN w Krakowie, Członek Rady Naukowej Centrum Badawczo-Rozwojowego Telekomunikacji Polskiej S.A., Przedstawiciel Polski w International Federation for Information Processing, Członek Rady Naukowej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council), członek SEP i IEEE w randze Fellow, członek Rady Muzeum Narodowego w Krakowie w latach 2011–2015, członek europejskiej akademii nauk Academia Europaea i inne oraz członek licznych komitetów redakcyjnych w tym Redaktor Naczelny "IEEE Communications Magazine" w latach 1998–2000, a w latach 2004–2005 oraz 2010-2011 dyrektor ds. Czasopism "IEEE Communications Society". W 2017 roku został powołany przez Komisję Europejską do Rady Naukowej, której celem jest określanie zasad działania Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC-European Research Council) i od 202 roku jest jej wiceprzewodniczącym, członek zwyczajny Academia Europaea. Wiceprezes zarządu Fundacji Kyoto-Kraków i członek Klubu Krakowskiego. Członek Komitetu Polityki Naukowej.

Wybrany został na stanowisko wiceprzewodniczącego Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych i swoje obowiązki przejmie od 1 stycznia 2021 roku. Będzie odpowiadał za działania ERC w dziedzinie nauk fizycznych i technicznych (Physical and Engineering Sciences).

3 grudnia 2021 roku podczas 145 sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN został wybrany na członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk.

Odznaczenia i nagrody

Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Nagroda Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki (wielokrotnie), nagroda F. W. Ellersicka za najlepszą publikację roku 1993 w IEEE "Communications Magazine", Joseph LoCicero Award for Exemplary Service to Publications za wybitne zasługi dla IEEE Communications Society w obszarze publikacji, nagroda Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Medal im. Prof. Janusza Groszkowskiego, statuetka "Złoty Cyborg" i tytuł "Lider Polskiej Teleinformatyki", „Promotor Polski” w Małopolsce, tytuł przyznawany jest przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego, Distinguished Star - specjalna nagroda w konkursie Gwiazdy Umiędzynarodowienia, wielokrotnie Nagroda Rektora AGH

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/jajszczyk-andrzej-003818

Źródła do biogramu

Książki

 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 123-124, [foto]
 • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 2 : H - Ł. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 1999, s. 122, [foto]

Artykuły

 • Badacz AGH członkiem Academii Europeana. Dziennik Polski 2017, nr 218 (19 IX 2017), s. B3
 • Dembiński B.: Nowi członkowie PAU z AGH. Biuletyn AGH 2013, nr 64, s. 21
 • Gwiazda umiędzynarodowienia. Biuletyn AGH 2024, nr 191, s. 25, [foto]
 • Jajszczyk A.: Cóż byłaby warta nauka, gdyby nie próbowała odpowiedzieć na kluczowe dla ludzkości wyzwania ... : wywiad z wiceprezesem Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, Prezesem krakowskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk prof. dr. hab. inż. Andrzejem Jajszczykiem. Rozm. J. Kicki. Vivat Akademia : AGH 2021, nr 24, s. 27-32, [foto]
 • Jajszczyk A.: Do Krakusa brakuje 300 lat : rozmowa z prof. Andrzejem Jajszczykiem. [Rozm.] J. Jałowiec. Gazeta Wyborcza 2008, nr 290 (12 XII 2008), [dod.] Gazeta Wyborcza Kraków (Tematy na Piątek), s. 14, [foto]
 • Jajszczyk A.: Gramy dla polskiej nauki. Rozm. I. Trębacz. Biuletyn AGH 2015, nr 89, s. 32-33, [foto]
 • Jajszczyk A.: Granty ERC to prestiż i duże kwoty na badania naukowe : rozmowa - wywiad z prof.Andrzejem Jajszczykiem. Rozm. I. Kolczyńska. Biuletyn AGH 2022, nr 167, s. 22-23, [foto]
 • Jajszczyk A.: Informacja zawsze i wszędzie : dziesięć technologii, które zmienią Małopolskę. [Rozm.] P. Stachnik. Dziennik Polski 2010, nr 232 (4 X 2010), s. A6, [foto]
 • Jajszczyk A.: Naukowiec w objęciach sarmatyzmu : rozmowa z prof. Andrzejem Jajszczykiem. Rozm. A. Chojnowska. Gazeta Wyborcza 2017, nr 64 (17 III 2017), [dod.] Gazeta Wyborcza Kraków, s. 8-9, [foto]
 • Jajszczyk A.: NCN: szansa dla Krakowa : Narodowe Centrum Nauki jak magnes przyciąga firmy związane z nauką i zaawansowanymi technologiami. Miasto powinno zauważyć tę szansę, mocno ją złapać i wycisnąć z niej co się da! : rozmowa z prof. Andrzejem Jajszczykiem, dyrektorem NCN. Rozm. A. Goc. Gazeta Wyborcza 2011, nr 122 (27 V 2011), [dod.] Gazeta Wyborcza Kraków, s. 12, [foto]
 • Jajszczyk A.: O wizji Krakowa raz jeszcze. Gazeta Wyborcza 2010, nr 36 (12 II 2010), [dod.] Gazeta Wyborcza Kraków, s. 8-9, [foto] (Dziennik Akademii Górniczo-Hutniczej)
 • Jajszczyk A.: Uczelniom potrzeba dobrych menadżerów. Rozm. A. Maciejowski. Dziennik Polski 2014, nr 289 (14-14 XII 2014), s. B3, [foto], (Kronika Krakowska)
 • Jajszczyk A.: Zmieniają oblicze Internetu : rozmowa z prof. Andrzejem Jajszczykiem z Katedry Telekomunikacji Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH. Rozm. G. Starzak. Dziennik Polski 2008, nr 101 (29 IV 2008), s. 12, [foto]
 • Kolczyńska I.: Profesorowie z AGH wybrania na członków rzeczywistych PAN. Biuletyn AGH 2021, nr 165, s. 22, [foto]
 • Medale Komisji Edukacji Narodowej. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2004, nr 135, s. 12
 • Pietrzyk M.: Miliony dla naukowców rozdaje się w Krakowie. Dziennik Polski 2014, nr 260 (8-9 XI 2014), s. A3, [foto]
 • Stachnik P.: Krakowski uczony w prestiżowej europejskiej instytucji naukowej. Dziennik Polski 2017, nr 35 (11-12 II 2017), s. B5, [foto] (Kronika Krakowska)
 • Stefanek K.: Amerykańska nagroda dla profesora z Katedry Telekomunikacji AGH. Biuletyn AGH 2008, nr 12, s. 7
 • Stefanek K.: Lider Polskiej Teleinformatyki z AGH [prof. Andrzej Jajszczyk]. Biuletyn AGH 2011, nr 44/45, s. 11, [foto]
 • Stefanek K.: Profesor AGH laureatem Nagrody Allianz. Biuletyn AGH 2012, nr 52, s. 5, [foto]
 • Stefanek K.: Wyróżnienie dla pracownika Katedry Telekomunikacji AGH. Biuletyn AGH 2008, nr 10, s. 18
 • Szpunar O.: Nauka i Anioł w Krakowie : Narodowe Centrum Nauki otwarte : jego szefem został wczoraj prof. Andrzej Jajszczyk z AGH. Gazeta Wyborcza 2011, nr 53 (5-6 III 2011), [dod.] Gazeta Wyborcza Kraków, s. 3, [foto]
 • Uczony z AGH w składzie prestiżowej Rady Naukowej. Dziennik Polski 2017, nr 12 (16 I 2017), s. B5
 • Wrzoszczyk K.: Profesorowie z AGH odznaczeni przez Prezydenta RP. Biuletyn AGH 2017, nr 119, s. 22-23

Inne

stan na dzień 1.03.2024