Atrybut:Death date

Z Historia AGH

To jest własność typu Tekst.

Wyświetlanie 100 stron przy użyciu tej właściwości.
J
13 lutego 1941  +
B
13 lutego 1994  +
13 lutego 2002  +
K
13 lutego 2010  +
P
13 lutego 2017  +
O
13 maja 2019  +
Z
13 marca 1970  +
K
13 marca 1978  +
G
13 marca 1988  +
K
13 marca 2004  +
H
13 marca 2018  +
13 października 2016  +
S
13 sierpnia 1931  +
B
13 sierpnia 2016  +
F
13 stycznia 2013  +
J
13 stycznia 2022  +
S
M
14 czerwca 1996  +
B
14 czerwca 2010  +
Z
14 kwietnia 1940  +
P
14 kwietnia 1990  +
G
14 kwietnia 1991  +
14 kwietnia 2013  +
Ś
14 kwietnia 2021  +
C
14 listopada 2020  +
G
14 listopada 2020  +
T
14 lutego 1980  +
P
14 maja 1976  +
S
14 października 1945  +
L
14 października 1968  +
K
14 października 1997  +
14 października 2006  +
14 stycznia 1973  +
G
14 stycznia 1975  +
W
14 stycznia 1987  +
P
14 stycznia 2016  +
S
14 stycznia 2018  +
M
14 września 2019  +
U
14 września 2023  +
D
15 lutego 2001  +
M
15 czerwca 2008  +
S
15 grudnia 1943  +
M
15 grudnia 1961  +
Z
15 grudnia 1975  +
S
15 kwietnia 1996  +
J
15 kwietnia 1998  +
K
15 kwietnia 2010  +
15 kwietnia 2019  +
I
15 lipca 1994  +
D
15 listopada 1989  +
B
15 listopada 1999  +
K
15 lutego 2015  +
Z
B
15 maja 2021  +
S
15 marca 1969  +
N
15 marca 2017  +
S
15 października 2008  +
15 sierpnia 2000  +
Ż
15 stycznia 2007  +
N
15 września 1964  +
B
15 września 1998  +
S
15 września 2022  +
B
16 czerwca 2000  +
E
16 czerwca 1987  +
J
K
16 kwietnia 1966  +
D
16 kwietnia 2008  +
B
K
16 lipca 2016  +
16 listopada 1998  +
16 listopada 2018  +
J
16 lutego 1970  +
K
16 lutego 1981  +
D
16 lutego 2012  +
S
16 maja 1925  +
L
16 maja 1996  +
Z
16 maja 2003  +
S
D
16 marca 2009  +
16 marca 2022  +
G
16 października 2000  +
Ł
16 października 2014  +
K
16 października 2018  +
N
16 października 2020  +
P
16 sierpnia 2004  +
Z
16 stycznia 1978  +
Ż
16 września 1965  +
S
16 września 2012  +
B
K
17 grudnia 1964  +
M
17 grudnia 1997  +
S
17 kwietnia 1928  +
K
17 kwietnia 1985  +
W
17 kwietnia 1993  +
N
17 kwietnia 2017  +
Ś
17 lipca 2017  +
B
17 listopada 1954  +
S
17 listopada 2009  +
A
17 luty 2019  +
Z
17 maja 2007  +