Atrybut:Rok od

Z Historia AGH

To jest własność typu Data.

Wyświetlanie 100 stron przy użyciu tej właściwości.
O
1953  +
S
B
K
P
D
S
P
Z
K
G
K
M
S
O
1954  +
K
1954  +
S
B
1955  +
K
S
B
O
C
S
O
B
1956  +
M
L
G
Z
S
T
B
O
1956  +
W
S
G
M
C
W
K
1957  +
M
S
B
O
K
D
K
L
R
S
K
P
O
1958  +
Ż
K
1958  +
W
S
T
1960  +
P
S
G
S
K
B
O
A
1960  +
L
B
K
L
B
M
W
I
D
W
P
Z
B
G
R
S
B
M
P
S
Ż
A
1963  +
M
O
F
1964  +
P
K