Kadencja 2005 - 2008

Z Historia AGH
Rektor AGH
Prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś
Antoni Tajdus.jpg
Prorektor ds. Nauki
Prof. dr hab. Kazimierz Jeleń
Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju
Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis
Prorektor ds. Kształcenia
Dr hab. inż. prof. nadzw. AGH Antoni Cieśla
Kazimierz Jelen.jpg
Lis Jerzy.jpg
Antoni Ciesla.jpg
Prorektor ds. Ogólnych
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka
Tadeusz Slomka 2.jpg

Dziekani i Prodziekani

Dziekan:
Dr hab. inż. Jerzy Klich, prof. nadzw.
Prodziekani:
Dr inż. Krzysztof Broda (Prodziekan ds. studiów dziennych)
Dr hab. inż. Piotr Czaja (Prodziekan ds. ogólnych)
Dr hab. Stanisława Sanak-Rydlewska, prof. nadzw. (Prodziekan ds. studiów zaocznych)
Prof. dr hab. inż. Ireneusz Soliński (Prodziekan ds. finansowych)
Dziekan:
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Malinowski
Prodziekani:
Dr hab. inż. Andrzej Ciaś (Prodziekan ds. ogólnych i studiów zaocznych)
Dr hab. inż. Mirosław Karbowniczek, prof. nadzw. (Prodziekan ds. badań naukowych i finansów)
Dr hab. inż. Jan Sińczak, prof. nadzw. (Prodziekan ds. dydaktycznych)
Dziekan:
Prof. dr hab. inż. Tomasz Szmuc
Prodziekani:
Prof. dr hab. inż. Ewa Dudek-Dyduch (Prodziekan ds. dydaktycznych oraz ds. studenckich dla kierunku: Automatyka i Robotyka - studia dzienne, Informatyka Stosowana - studia dzienne)
Prof. dr hab. inż. Andrzej Kos (Prodziekan ds. nauki, studiów doktoranckich, podyplomowych płatnych kursów, staży asystenckich oraz współpracy międzynarodowej w dziedzinie badań naukowych)
Dr inż. Janusz Majewski (Prodziekan ds. studenckich dla kierunków studiów: Informatyka - studia dzienne i zaoczne oraz opiekun studentów I roku wszystkich kierunków. Koordynacja prac związanych z komputeryzacją Wydziału)
Dr hab. Tadeusz Pisarkiewicz, prof. nadzw. (Prodziekan ds. dydaktycznych oraz ds. studenckich dla kierunków: Elektronika i Telekomunikacja - studia dzienne i zaoczne, Automatyka i Robotyka - studia zaoczne oraz ds. studiów zagranicznych i współpracy międzynarodowej w zakresie kształcenia)
Dr hab. inż. Jerzy Skwarczyński, prof. nadzw. (Prodziekan ds. ogólnych oraz ds. studenckich dla kierunku studiów: Elektrotechnika - studia dzienne i zaoczne oraz spraw pomocy materialnej studentów)
Dziekan:
Prof. dr hab. inż. Janusz Kowal
Prodziekani:
Prof. dr hab. inż. Jan Adamczyk (Prodziekan ds. nauki)
Dr inż. Bolesław Karwat (Prodziekan ds. rozwoju i promocji wydziału)
Dr hab. inż. Józef Salwiński, prof. nadzw. (Prodziekan ds. studiów zaocznych i podyplomowych)
Dr hab. inż. Andrzej Tytko, prof. nadzw. (Prodziekan ds. dydaktycznych)
Dziekan:
Dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz, prof. nadzw.
Prodziekani:
Dr inż. Janusz Magiera (Prodziekan ds. współpracy z zagranicą i promocji)
Dr inż. Janusz Herzig (Prodziekan ds. studenckich studiów dziennych - I i II rok)
Dr hab. inż. Jacek Mucha (Prodziekan ds. studenckich studiów dziennych - III, IV i V rok)
Dr inż. Andrzej Szybist (Prodziekan ds. studiów zaocznych)
Dziekan:
Prof. dr hab. inż. Jan Gocał
Prodziekani:
Dr hab. inż. Marian Mazur, prof. nadzw. (Prodziekan ds. studiów zaocznych)
Dr hab. inż. Edward Preweda (Prodziekan ds. dydaktyki)
Prof. dr hab. inż. Jacek Szewczyk (Prodziekan ds. badań naukowych)
Dziekan:
Prof. dr hab. inż. Jan Chłopek
Prodziekani:
Dr hab. inż. Elżbieta Godlewska (Prodziekan ds. współpracy międzynarodowej)
Dr hab. Władysław Kubiak, prof. nadzw. (Prodziekan ds. dydaktyki)
Dr hab. Irena Wacławska, prof. nadzw. (Prodziekan ds. ogólnych)
Dziekan:
Dr hab. inż. Stanisław Rzadkosz, prof. nadzw.
Prodziekani:
Prof. dr hab. Jacek Banaś (Prodziekan ds. naukowych, współpracy oraz studiów podyplomowych)
Dr hab. inż. Aleksander Fedoryszyn, prof. nadzw. (Prodziekan ds. dydaktycznych, studenckich i studiów zaocznych)
Dziekan:
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Fitzner
Prodziekani:
Dr hab. inż. Czesław Malinowski, prof. nadzw. (Prodziekan ds. studenckich)
Dr inż. Wacław Muzykiewicz
Dziekan:
Prof. dr hab. inż. Stanisław Stryczek
Prodziekani:
Dr inż. Czesław Rybicki (Prodziekan ds. studiów zaocznych)
Prof. dr hab. inż. Stanisław Rychlicki (Prodziekan ds. nauki)
Dr inż. Adam Zubrzycki (Prodziekan ds. dydaktyki)
Dziekan:
Prof. dr hab. inż. Lech Bukowski
Prodziekani:
Dr hab. Marta Czyż, prof. nadzw. (Prodziekan ds. studiów stacjonarnych)
Dr Alina Dyduch (Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych)
Dr hab. inż. Piotr Łebkowski (Prodziekan ds. nauki)
Dr inż. Jan Sas (Prodziekan ds. ogólnych)
Dziekan:
Dr hab. Piotr Tomczyk, prof. nadzw.
Prodziekani:
Dr hab. Teresa Grzybek, prof. nadzw. (Prodziekan ds. ogólnych)
Dr inż. Marta Wójcik (Prodziekan ds. kształcenia)
Dziekan:
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol
Prodziekani:
Dr hab. Andrzej Lenda, prof. nadzw. (Prodziekan ds. kształcenia)
Prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny (Prodziekan ds. ogólnych)
Dr inż. Krzysztof Malarz (Prodziekan ds. studenckich)
Dziekan:
Dr hab. Stanisław Brzychczy, prof. nadzw.
Prodziekani:
Dr Bogusław Bożek (Prodziekan ds. studenckich)
Dr Marzena Pytel-Kudela (Prodziekan ds. dydaktyki)
Dr hab. Zygmunt Wronicz, prof. nadzw. (Prodziekan ds. nauki)
Dziekan:
Dr hab. Anna Siwik, prof. nadzw.
Prodziekani:
Dr Regina Artymiak (Prodziekan ds. kształcenia)
Prof. dr hab. Lesław H. Haber (Prodziekan ds. badań naukowych)

Zdjęcia

  • Inauguracja Roku Akademickiego

Bibliografia

  • Jeleń K.: Czeka nas dużo pracy : rozmowa z prof. dr. hab. Kazimierzem Jeleniem, prorektorem ds. nauki AGH w Krakowie. Rozm P. Stachnik. Dziennik Polski 2006, nr 229 (1 X 2006), s. 6, [foto] [Specjalny dodatek Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie]
  • Jeleń K.: Dobra marka : rozmowa z prof. Kazimierzem Jeleniem, prorektorem ds. nauki AGH. Rozm G. Starzak. Dziennik Polski 2006, nr 101 (30 IV 2006), s. 10-11, [foto] [Specjalny dodatek Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie]
  • [Skład Osobowy AGH ... 2006]. Kraków 2006, s. 1-135
  • Słomka T.: Uczelnia przyjazna studentom i pracownikom : rozmowa z dr. hab. inż. Tadeuszem Słomką, prorektorem do spraw ogólnych AGH. Rozm. G. Starzak. Dziennik Polski 2006, nr 293s (17 XII 2006), s. 12-13, [foto] (Specjalny dodatek Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie)
  • Słomka T.: Zmiany, ale przemyślane : rozmowa z profesorem Tadeuszem Słomką, prorektorem AGH ds. ogólnych. Rozm. P. Stachnik. Dziennik Polski 2006, nr 54 (5 III 2006), s. 6-7, [foto] (Specjalny dodatek Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie)
  • Tajduś A.: Nie tylko górnictwo : rozmowa z prof. Antonim Tajdusiem, rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej. Rozm. M. Nowy. Dziennik Polski 2006, nr 3 (4 I 2006), s. [10], [foto]
  • Tajduś A.: Sprostać wyzwaniom : rozmowa z prof. Antonim Tajdusiem, rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Rozm. G. Starzak. Dziennik Polski 2006, nr 235 s (8 X 2006), s. 12-13, [foto] (Specjalny dodatek Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie)

Źródła (w układzie chronologicznym)