Kadencja 1996 - 1999

Z Historia AGH
Rektor AGH (1996-1998)
Prof. dr hab. Mirosław Józef Handke
Miroslaw Handke.jpg
Rektor AGH (1998-1999)
Prorektor ds. Nauki (1996-1998)
Prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz
Ryszard Tadeusiewicz.jpg
Prorektor ds. Nauki (1997-1999)
Prof. dr hab. inż. Andrzej Korbel
Prorektor ds. Kształcenia
Prof. zw. dr hab. inż. Bronisław Barchański
Prorektor ds. Ogólnych
Prof. dr hab. inż. Andrzej Maria Gołaś
Andrzej Korbel.jpg
Bronisław Jan Barchański.jpg
Prof. A.Golas.jpg

Dziekani i Prodziekani

Dziekan:
Prof. dr hab. inż. Antoni Józef Tajduś
Prodziekani:
Dr hab. inż., prof. nadzw. Jerzy Klich (Prodziekan ds. Finansowych i Socjalno-Bytowych)
Prof. dr hab. inż. Nikodem Szlązak (Prodziekan ds. Studiów Zaocznych)
Dr inż. Jan Wacławski (Prodziekan ds. Dydaktyki)
Dziekan:
Prof. dr hab. inż. Janusz Łuksza
Prodziekani:
Prof. dr hab. inż. Jan Marek Kusiak (Prodziekan ds. Dydaktyki i Rozwoju Kadry)
Dr hab. inż., prof. nadzw. Zbigniew Malinowski (Prodziekan ds. Finansów i Badań Naukowych)
Dr hab. inż., prof. nadzw. Bogdan Pawłowski (Prodziekan ds. Ogólnych i Studiów Zaocznych)
Dziekan:
Prof. dr hab. Lidia J. Maksymowicz
Prodziekani:
Dr hab. inż., prof. nadzw. Jerzy Andrzej Chojnacki (Prodziekan ds. Studiów Podyplomowych, Doktoranckich i Zaocznych)
Dr hab. inż. Tadeusz Stefan Orzechowski (Prodziekan ds. Studenckich kierunku Elektrotechnika oraz nadzoru nad pomocą materialną dla Studentów)
Prof. dr hab. inż. Andrzej Ryszard Pach (Prodziekan ds. Studenckich kierunku Elektronika i Telekomunikacja)
Dr hab. inż., prof. nadzw. Jerzy Skwarczyński (Prodziekan ds. Studenckich kierunku Informatyka, Automatyka i Robotyka oraz Studiów Zaocznych)
Dziekan:
Prof. dr hab. inż. Janusz Krzysztof Kowal
Prodziekani:
Prof. dr hab. inż. Wojciech Batko (Prodziekan ds. Naukowych)
Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Piotr Kowalski (Prodziekan ds. Studenckich)
Dr hab. inż. Jan Szybka (Prodziekan ds. Ogólnych)
Dziekan:
Dr hab. inż., prof. nadzw. Marek Lemberger
Prodziekani:
Dr hab. inż., prof. nadzw. Jan Wiktor Bromowicz (Prodziekan ds. Studiów Zaocznych)
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka (Prodziekan ds. Studiów Dziennych dla roku I, II, III)
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Ratajczak (Prodziekan ds. Studiów Dziennych dla roku IV i V)
Dziekan:
Prof. dr hab. inż. Józef Bronisław Beluch
Prodziekani:
Prof. dr hab. inż. Stanisław Gruszczyński (Prodziekan ds. Nauki)
Prof. dr hab. inż. Ryszard Hycner (Prodziekan ds. Dydaktyki)
Prof. dr hab. inż. Jacek Jerzy Szewczyk (Prodziekan ds. Studiów Zaocznych)
Dziekan:
Prof. dr hab. Stanisław Komornicki
Prodziekani:
Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis (Prodziekan ds. Dydaktyki)
Dr inż. Ewa Magdalena Stobierska (Prodziekan ds. Studiów Zaocznych i Spraw Organizacyjnych)
Prof. dr hab. inż. Jan Ryszard Małolepszy (Prodziekan ds. Współpracy z Przemysłem)
Dziekan:
Prof. zw. dr hab. inż. Wojciech Stefan Kapturkiewicz
Prodziekani:
Prof. dr hab. inż. Mariusz Andrzej Holtzer (Prodziekan ds. Dydaktyki i Współpracy z Zagranicą)
Dr hab.inż., prof. nadzw. Stanisław Rzadkosz (Prodziekan ds. Dydaktyki i Spraw Bytowych)
Dziekan:
Prof. zw. dr hab. inż. Józef Zasadziński
Prodziekani:
Prof. dr hab. inż. Maria Wiesława Richert (Prodziekan ds. Studenckich)
Prof. dr hab. inż. Wojciech Libura
Dziekan:
Prof. nadzw. dr hab. inż. Andrzej Gonet
Prodziekani:
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Zbigniew Twardowski (Prodziekan ds. Nauki)
Dr hab. inż., prof. nadzw. Ludwik Zawisza (Prodziekan ds. Dydaktyki)
Dr inż. Stanisław Franciszek Szafran (Prodziekan ds. Studiów zaocznych)
Dziekan:
Dr hab., prof. nadzw. Zdzisław Cięciwa
Prodziekani:
Dr inż. Jan Sas (Prodziekan ds. Studenckich)
Dr hab. inż. Zbigniew Łucki, prof. nadzw. (Prodziekan ds. Nauki)
Dr inż. Antoni Korcyl (Prodziekan ds. Studiów Zaocznych)
Dziekan:
Prof. dr hab. inż. Aleksander Długosz
Prodziekani:
Dr hab. Bronisław Buczek, prof. nadzw. (Prodziekan ds. Ogólnych)
Dr hab. Leszek Czepirski, prof. nadzw. (Prodziekan ds. Studenckich)
Dziekan:
Prof. dr hab. Danuta Maria Kisielewska
Prodziekani:
Dr hab., prof. nadzw. Andrzej Michał Lenda (Prodziekan ds. Studenckich)
Prof. dr hab. Janusz Wolny (Prodziekan ds. Ogólnych)
Dziekan:
Prof. dr hab. Stanisław Białas
Prodziekani:
Prof. dr hab. Adam Paweł Wojda (Prodziekan ds. Nauki)
Dr Jerzy Stochel (Prodziekan ds. Dydaktyki)

Bibliografia

Źródła (w układzie chronologicznym)

  • Program Władz Rektorskich w kadencji 1996-1999. Kraków 1996
  • Sprawozdanie Władz Uczelni z działalności w roku akademickim 1996/97. Kraków 1997
  • Sprawozdanie Władz Uczelni z działalności w roku akademickim 1997/98. Kraków 1998
  • Sprawozdanie Władz Uczelni z działalności w roku akademickim 1998/99. Kraków 1999