Wojciech Kocot

Z Historia AGH
Wojciech Kocot
Wojciech Kocot.jpg
Nazwisko Kocot
Imię / imiona Wojciech
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 7 grudnia 1957
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności budownictwo, inżynieria środowiska, inżynieria i ochrona środowiska, budownictwo i inżynieria, budownictwo na terenach górniczych
Wydział Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii ŚrodowiskaDr inż. Wojciech Kocot (1957-)

Dyscyplina/specjalności: budownictwo, inżynieria środowiska, inżynieria i ochrona środowiska, budownictwo i inżynieria, budownictwo na terenach górniczych

Nota biograficzna

Urodził się 7 grudnia 1957 roku w Krakowie.

W 1976 roku ukończył II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie.

W 1981 roku ukończył Wydział Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej uzyskując dyplom magistra inżyniera budownictwa lądowego w specjalności konstrukcje budowlane i inżynierskie.

Po ukończeniu studiów przez ponad rok pracował jako inżynier budowy w Miejskim Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych w Krakowie, a następnie przez pięć lat w Przedsiębiorstwie Projektowania i Realizacji Inwestycji Przemysłu Cementowego, Wapiennego i Gipsowego "BIPROCEMWAP" w Krakowie.

W 1986 roku rozpoczął pracę asystenta na Wydziale Geodezji Górniczej AGH.

W 1998 roku na podstawie pracy "Diagnozowanie stanu technicznego budynków o tradycyjnej konstrukcji na terenach górniczych", której promotorem był profesor Aleksander Wodyński, uzyskał stopień doktora. Praca otrzymała Nagrodę Rektora II stopnia.

Jego działalność naukowa i techniczna obejmuje problemy związane z bezpieczeństwem oraz stanem technicznym obiektów budowlanych usytuowanych na terenach objętych wpływem eksploatacji górniczej.

Obecnie jest adiunktem w Katedrze Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa WGGiIŚ.

Od 1989 roku posiada uprawnienia budowlane w zakresie projektowania oraz pełnienia samodzielnych funkcji technicznych.

Autor około 70 publikacji.

Brał udział w ponad 200 pracach naukowo-badawczych dla przemysłu.

Członek Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB) i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa (SITG).

Rzeczoznawca SITG.

Odznaczenia i nagrody

Nagrody Rektora AGH

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/kocot-wojciech-001917

Źródła do biogramu

Książki

  • Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 138, [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 157

Inne

stan na dzień 29.04.2024