Wojciech Franciszek Jaśkowski

Z Historia AGH
Wojciech Franciszek Jaśkowski
Wojciech Jaśkowski.jpg
Nazwisko Jaśkowski
Imię / imiona Wojciech Franciszek
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 23 listopada 1963
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności geodezja, geodezja i kartografia, geodezja górnicza, ochrona terenów górniczych, geodezyjne pomiary telemetryczne, górnictwo i geologia inżynierska
Wydział Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii ŚrodowiskaDr hab. inż., prof. AGH Wojciech Franciszek Jaśkowski (1963-)

Dyscyplina/specjalności: geodezja, geodezja i kartografia, geodezja górnicza, ochrona terenów górniczych, geodezyjne pomiary telemetryczne, górnictwo i geologia inżynierska

Nota biograficzna

Urodził się 23 listopada 1963 roku w Krakowie.

W 1983 roku ukończył Technikum Geologiczne uzyskując tytuł zawodowy technika geofizyka.

W 1988 roku ukończył Wydział Geodezji Górniczej AGH.

W 1988 roku rozpoczął prace asystenta stażysty w Zakładzie Geodezji Górniczej Instytutu Geodezji Górniczej i Przemysłowej Wydziału Geodezji Górniczej AGH.

W 1998 roku na podstawie pracy "Automatyzacja pomiarów pionowości prowadników szybowych z wykorzystaniem "video-detekcji" wiązki laserowej", której promotorem był profesor Jan Pielok, uzyskał stopień doktora.

W 2013 roku na podstawie rozprawy "Kompleksowe wyznaczanie geometrii szybów górniczych za pomocą Modularnego Systemu Pomiarowego" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

Kierownik Katedry Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej WGGiIŚ.

Autor ponad 110 publikacji.

Promotor 1 pracy doktorskiej.

Członek Polskiego Komitetu Międzynarodowego Towarzystwa Miernictwa Górniczego (ISM).

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/jaskowski-wojciech-004086

Źródła do biogramu

Książki

  • Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 137, [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 130-131, [foto]

Inne

stan na dzień 8.05.2024