Anita Kwartnik-Pruc

Z Historia AGH
Anita Kwartnik-Pruc
Anita Kwartnik-Pruc.jpg
Nazwisko Kwartnik-Pruc
Imię / imiona Anita
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż, prof AGH
Data urodzenia 3 kwietnia 1971
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności geodezja i kartografia, gospodarka nieruchomościami, geodezja w gospodarce nieruchomościami
Wydział Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii ŚrodowiskaDr hab. inż, prof AGH Anita Kwartnik-Pruc (1971-)

Dyscyplina/specjalności: geodezja i kartografia, gospodarka nieruchomościami, geodezja w gospodarce nieruchomościami

Nota biograficzna

Urodziła się 3 kwietnia 1971 roku w Krakowie.

W 1990 roku ukończyła z wyróżnieniem XI Liceum Ogólnokształcące w Krakowie.

W latach 1990-1995 studiowała na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH. w czasie studiów była stypendystką Ministra Edukacji Narodowej i od VII semestru kontynuowała naukę w ramach indywidualnego toku studiów. W 1995 roku obroniła pracę dyplomową z zakresu zagadnień prawnych w geodezji i ukończyła studia z oceną celującą otrzymując medal Stanisława Staszica dla wzorowego absolwenta uczelni. W tym samym roku rozpoczęła studia doktoranckie na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska.

W 2000 roku na podstawie pracy "Analiza wpływu podziałów nieruchomości na stan prawny gruntów", której promotorem była profesor Zofia Śmiałowska-Uberman, uzyskała stopień doktora.

W 2015 roku na podstawie rozprawy "Analiza i weryfikacja geodezyjno-prawnych procedur związanych z wybranymi procesami gospodarki nieruchomościami" uzyskała stopień doktora habilitowanego.

W 2016 roku została profesorem AGH.

Pracuje w Katedrze Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska.

Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół gospodarki nieruchomościami, ze szczególnym uwzględnieniem procedur geodezyjno-prawnych realizowanych przy współudziale geodetów oraz nowoczesnych technologiach pozyskiwania i udostępniania danych o nieruchomościach.

Związana również była z Wydziałem Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej.

Autorka około 90 publikacji.

Promotor 2 prac doktorskich.

Odznaczenia i nagrody

Wyróżnienie Ministra Infrastruktury za pracę doktorską

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/kwartnik-pruc-anita-004516

Źródła do biogramu

Książki

  • Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 142, [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 190

Inne

stan na dzień 1.02.2024