Grzegorz Tomasz Lenda

Z Historia AGH
Grzegorz Tomasz Lenda
[[File:{{{image}}}|thumb|center|300px]]
Nazwisko Lenda
Imię / imiona Grzegorz Tomasz
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 9 grudnia 1974


Dyscyplina/specjalności geodezja i kartografia, geodezja inżynieryjno-przemysłowa
Wydział Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii ŚrodowiskaDr hab. inż., prof. AGH Grzegorz Tomasz Lenda (1974-) biogram będzie uzupełniony

Dyscyplina/specjalności: geodezja i kartografia, geodezja inżynieryjno-przemysłowa

Nota biograficzna

Urodził się 29 grudnia 1974 roku.

W ???? roku ukończył Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH.

W ??? rozpoczął pracę asystenta w ????? Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH.

W 2005 roku na podstawie pracy "Zastosowanie funkcji sklejanych w zautomatyzownym procesie geodezyjnej kontroli kształtu powierzchni obiektów budowlanych", której promotorem był profesor Jan Gocał, uzyskał stopień doktora. Następnie otrzymał stanowisko adiunkta.

W 2013 roku na podstawie rozprawy "Rozwinięcie metod tworzenia funkcji sklejanych w aspekcie budowy modeli na podstawie danych dyskretnych" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

Aktualnie pracuje w Katedrze Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa WGGiIŚ.

Autor około 50 publikacji.

Promotor 1 pracy doktorskiej.

Członek Kolegium Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport.

Odznaczenia i nagrody

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/lenda-grzegorz-004646

Źródła do biogramu

Książki

Artykuły

Inne


stan na dzień 27.05.2024