Stanisław Kowalik

Z Historia AGH
Stanisław Kowalik
Stanisław Kowalik.jpg
Nazwisko Kowalik
Imię / imiona Stanisław
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 29 października 1948
Miejsce urodzenia Gdów


Dyscyplina/specjalności inżynieria i ochrona środowiska, rekultywacja, rekultywacja terenów poprzemysłowych, gleboznawstwo
Wydział Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska


Odznaczenia i nagrody Srebrny Krzyż Zasługi

Dr inż. Stanisław Kowalik (1948-)

Dyscyplina/specjalności: inżynieria i ochrona środowiska, rekultywacja, rekultywacja terenów poprzemysłowych, gleboznawstwo

Nota biograficzna

Urodził się 29 października 1948 roku w Gdowie.

Ukończył Wydział Rolniczy Akademii Rolniczej w Krakowie.

W 1974 roku rozpoczął pracę w Rolniczym Rejonowym zakładzie Doświadczalnym w Karniowicach.

W 1975 roku rozpoczął pracę inżyniera w Zakładzie Sozologii Instytutu Kształtowania i Ochrony Środowiska Wydziału Geodezji Górniczej AGH.

W 1987 roku na podstawie pracy "Studia nad możliwością racjonalnego użytkowania rolniczego rekultywowanych gruntów zwałowiska zewnętrznego Kopalni Siarki Machów", przedstawionej na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej w Krakowie, uzyskał stopień doktora.

W 1988 roku otrzymał stanowisko adiunkta.

W swoich badaniach zajmował się problematyka rekultywacji terenów pogórniczych, szczególnie optymalizacja metod rekultywacji rolnej oraz badaniem dynamiki procesów glebotwórczych w zależności od zastosowanych metod rekultywacji i porekultywacyjnego zagospodarowania.

Autor ponad 40 publikacji i ponad 50 opracowań niepublikowanych o charakterze badawczym oraz opinii, ekspertyz i projektów rekultywacji.

Członek Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego i Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej.

Odznaczenia i nagrody

Srebrny Krzyż Zasługi

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/kowalik-stanislaw-001854

Źródła do biogramu

Książki

  • Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 128, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1978/79]. Kraków 1979, s. 48
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 169, [foto]

stan na dzień 30.04.2024