Jadwiga Janik

Z Historia AGH
Jadwiga Janik
Jadwiga Janik.jpg
Nazwisko Janik
Imię / imiona Jadwiga
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 4 grudnia 1942
Miejsce urodzenia Ostrowy Górnicze


Dyscyplina/specjalności geodezja, informatyka geodezyjna
Wydział Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii ŚrodowiskaDr inż. Jadwiga Janik (1942-)

Dyscyplina/specjalności: geodezja, informatyka geodezyjna

Nota biograficzna

Urodziła się 4 grudnia 1942 roku w Ostrowach Górniczych w powiecie będzińskim (obecnie część Sosnowca).

W 1969 roku ukończyła studia na Wydziale Geodezji Górniczej AGH.

W 1972 roku rozpoczęła pracę asystenta w Zakładzie Informatyki Geodezyjno-Kartograficznej Instytutu Geodezji Górniczej i Przemysłowej Wydziału Geodezji Górniczej AGH.

W 1982 roku na podstawie pracy "Automatyzacja przetwarzania analityczno-kartograficznego wyników pomiarów geodezyjnych dla celów wyznaczania deformacji terenów dużej kopalni odkrywkowej", której promotorem był profesor Michał Odlanicki-Poczobutt, uzyskała stopień doktora.

Była kierownikiem Pracowni Komputerowej Wydziału.

Uczestniczyła w konferencjach i seminariach naukowych.

Przed przejściem na emeryturę pracowała w Katedrze Geomatyki WGGiIŚ.

Autorka kilku publikacji.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/janik-jadwiga-004271

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 234
  • Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 124, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1974/75]. Kraków 1975, s. 40

stan na dzień 14.03.2024