Kadencja 2002 - 2005

Z Historia AGH
Rektor AGH
Prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz
Ryszard Tadeusiewicz.jpg
Prorektor ds. Badań Naukowych
Prof. dr hab. inż. Janusz Kowal
Prorektor ds. Międzynarodowych
Prof. dr hab. inż. Andrzej Korbel
Prorektor ds. Kształcenia
Prof. dr hab. inż. Andrzej Łędzki
Janusz Kowal.jpg
Andrzej Korbel.jpg
Andrzej Ledzki.jpg
Prorektor ds. Ogólnych
Prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś
Antoni Tajdus2.jpg

Dziekani i Prodziekani

Dziekan:
Dr hab. inż. Jerzy Klich, prof. nadzw.
Prodziekani:
Dr inż. Piotr Czaja (Prodziekan ds. Ogólnych)
Dr inż. Waldemar Korzeniowski (Prodziekan ds. Studiów Dziennych)
Dr hab. Stanisława Sanak-Rydlewska, prof. nadzw. (Prodziekan ds. Studiów Zaocznych)
Dr hab. inż. Ireneusz Soliński, prof. nadzw. AGH (Prodziekan ds. Finansowych i Socjalno-Bytowych Studentów)
Dziekan:
Dr hab. inż. Zbigniew Malinowski, prof. nadzw.
Prodziekani:
Dr hab. inż. Mirosław Karbowniczek (Prodziekan ds. Badań Naukowych i Finansów)
Dr inż. Adam Kruk (Prodziekan ds. Ogólnych i Studiów Zaocznych)
Dr hab. inż. Jan Sińczak, prof. nadzw. (Prodziekan ds. Dydaktycznych)
Dziekan:
Dr hab. inż. Tadeusz Orzechowski, prof. nadzw.
Prodziekani:
Dr hab. inż. Antoni Cieśla, prof. nadzw. (Prodziekan ds. Ogólnych, Studenckich kierunku Elektrotechnika oraz Spraw Socjalnych Studentów)
Prof. dr hab. inż. Ewa Dudek-Dyduch (Prodziekan ds. Dydaktycznych, Studenckich kierunku Automatyka i Robotyka)
Dr inż. Witold Machowski (Prodziekan ds. Dydaktycznych, Studenckich oraz Studiów Zagranicznych)
Dr inż. Janusz Majewski (Prodziekan ds. Studenckich Studiów Dziennych i Zaocznych)
Prof. dr hab. inż. Zdzisław Papir (Prodziekan ds. Nauki, Studiów Doktoranckich i Współpracy Międzynarodowej)
Dziekan:
Dr hab. inż. Włodzimierz Kowalski, prof. nadzw.
Prodziekani:
Dr hab. inż. Antoni Kalukiewicz, prof. nadzw. (Prodziekan ds. Ogólnych)
Dr inż. Bolesław Karwat (Prodziekan ds. Organizacyjnych)
Dr hab. inż. Andrzej Tytko, prof. nadzw. (Prodziekan ds. Dydaktyki)
Prof. dr hab. inż. Stanisław Wolny (Prodziekan ds. Nauki)
Dziekan:
Dr hab. inż. Tadeusz Słomka, prof. nadzw.
Prodziekani:
Dr hab. inż. Krzysztof Bahranowski (Prodziekan ds. Współpracy z Zagranicą i Promocji)
Dr hab. inż. Andrzej Leśniak (Prodziekan ds. Studentów lat III-V)
Dr inż. Wojciech Mayer (Prodziekan ds. Studentów lat I-II)
Dr inż. Andrzej Szybist (Prodziekan ds. Studiów Zaocznych)
Dziekan:
Prof. dr hab. inż. Jan Gocał
Prodziekani:
Dr hab. inż. Tadeusz Chrobak, prof. nadzw. (Prodziekan ds. Studiów Zaocznych)
Dr hab. inż. Stanisław Gruszczyński (Prodziekan ds. Dydaktyki)
Dr hab. inż. Jacek Szewczyk, prof. nadzw. (Prodziekan ds. Naukowych)
Dziekan:
Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis
Prodziekani:
Prof. dr hab. inż. Maria Borczuch-Łączka (Prodziekan ds. Dydaktyki)
Dr hab. inż. Jan Chłopek, prof. nadzw. (Prodziekan ds. Promocji Wydziału i Współpracy z Zagranicą)
Prof. dr hab. Andrzej Małecki (Prodziekan ds. Naukowych)
Dziekan:
Dr hab. inż. Stanisław Rzadkosz, prof. nadzw.
Prodziekani:
Dr hab. Jacek Banaś, prof. nadzw.
Dr hab. inż. Aleksander Fedoryszyn, prof. nadzw.
Dziekan:
Dr hab. inż. Wojciech Libura, prof. nadzw.
Prodziekani:
Dr hab. inż. Henryk Dybiec, prof. nadzw. (Prodziekan ds. Studenckich)
Dr inż. Wacław Muzykiewicz
Dziekan:
Prof. dr hab. inż. Stanisław Stryczek
Prodziekani:
Dr inż. Czesław Rybicki (Prodziekan ds. Studiów zaocznych)
Prof. dr hab. inż. Stanisław Rychlicki (Prodziekan ds. Nauki)
Dr inż. Adam Zubrzycki (Prodziekan ds. Studiów Dziennych i Doktoranckich)
Dziekan:
Dr hab. inż. Wiesław Waszkielewicz, prof. nadzw.
Prodziekani:
Dr inż. Marek Drożdż (Prodziekan ds. Kształcenia - Studia Dzienne)
Dr inż. Antoni Korcyl (Prodziekan ds. Kształcenia - Studia Zaoczne)
Dr inż. Zygmunt Mazur (Prodziekan ds. Ogólnych)
Dr hab. inż. Adam Peszko, prof. nadzw. (Prodziekan ds. Nauki)
Dziekan:
Prof. dr hab. inż. Janina Milewska-Duda
Prodziekani:
Dr hab. Piotr Tomczyk, prof. nadzw. (Prodziekan ds. Ogólnych)
Dr inż. Marta Wójcik (Prodziekan ds. Kształcenia)
Dziekan:
Prof. dr hab. Kazimierz Jeleń
Prodziekani:
Dr hab. inż. Zbigniew Kąkol, prof. nadzw. (Prodziekan ds. Ogólnych)
Dr hab. inż. Wojciech Łużny, prof. nadzw. (Prodziekan ds. Studenckich)
Dziekan:
Dr hab. Adam Paweł Wojda
Prodziekani:
Dr hab. Stanisław Brzychczy, prof. nadzw. (Prodziekan ds. Nauki)
Dr hab. Krzysztof Rudol, prof. nadzw. (Prodziekan ds. Studenckich)
Dr Jerzy Stochel (Prodziekan ds. Dydaktyki)
Dziekan:
Dr hab. Anna Siwik prof. nadzw.
Prodziekani:
Dr Regina Artymiak (Prodziekan ds. Kształcenia)
Prof. dr hab. Lesław H. Haber (Prodziekan ds. Badań Naukowych)

Zdjęcia

  • Inauguracja Roku Akademickiego

Bibliografia

Źródła (w układzie chronologicznym)