Tadeusz Pawlak

Z Historia AGH
Tadeusz Pawlak
Tadeusz Pawlak.jpg
Nazwisko Pawlak
Imię / imiona Tadeusz
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 9 luty 1942
Miejsce urodzenia Kargów
Data śmierci 30 lipca 1986
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności geodezja i kartografia, informatyka, górnictwo i geologia inżynierska, geodezja górnicza, informatyka
Wydział Wydział Geodezji Górniczej


Odznaczenia i nagrody Srebrny Krzyż Zasługi

Dr inż. Tadeusz Pawlak (1942-1986)

Dyscyplina/specjalności:geodezja i kartografia, informatyka, górnictwo i geologia inżynierska, geodezja górnicza, informatyka

Nota biograficzna

Urodził się 9 lutego 1942 roku w Kargowie w powiecie buskim. Zmarł 30 lipca 1986 roku w Krakowie. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W 1959 roku uzyskał maturę w Liceum Ogólnokształcącym w Busku-Zdroju. Studiował na Wydziale Geodezji Górniczej AGH, gdzie w 1965 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera geodety górniczego.

W 1965 roku rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie Automatyzacji Rachunków Katedry Geodezji Wyższej i Obliczeń Geodezyjnych Wydziału Geodezji Górniczej AGH.

W latach 1974-1977 był kierownikiem Zakładu Informatyki Geodezyjno-Kartograficznej Instytutu Geodezji Górniczej i Przemysłowej WGG.

W 1981 roku na podstawie pracy "Automatyzacja pozyskiwania i przetwarzania informacji w procesie sporządzania mapy wielkoskalowej z zastosowaniem kodowych tachimetrów elektronicznych" uzyskał stopień doktora nauk technicznych i od 1982 roku pracował na stanowisku adiunkta.

Autor kilkunastu publikacji, w tym skryptu "Specjalistyczna maszyna cyfrowa GEO-2 : zarys działania i programowania. Ułożył wiele programów geodezyjnych w języku wewnętrznym maszyn cyfrowych UMC-1B i GEO-2 oraz opracował wiele pakietów programów w języku Fortran na użytek dydaktyki i prac naukowo-badawczych jak również dla przemysłu.

Pod jego kierunkiem powstało wiele prac dyplomowych. Był cenionym pedagogiem i cieszył się uznaniem swoich współpracowników i studentów.

Swym talentem, szeroką wiedzą i bogatym doświadczeniem chętnie dzielił się z innymi. Był wieloletnim konsultantem naukowym w KPG Kraków, OPGK w Kielcach oraz współpracował z ośrodkami obliczeniowymi w Lublinie, Poznaniu i Warszawie.

Odznaczenia i nagrody

Srebrny Krzyż Zasługi, Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego Techniki, Złota Odznaka "Za Zasługi dla Kielecczyzny", wielokrotnie Nagrody Rektora AGH.

Źródła do biogramu

Książki

  • Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 122, [foto]
  • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 5 - 2022. Oprac. H. Sieński. Kraków 2022, s. 117-118, [foto]
  • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1965/66]. Kraków 1967, s. 53
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 270, [foto]