Świętosław Romanowski

Z Historia AGH
Świętosław Romanowski
Swietosław Romanowski-1.jpg
Nazwisko Romanowski
Imię / imiona Świętosław
Tytuły / stanowiska Dr
Data urodzenia 20 października 1893
Miejsce urodzenia Elizawetgród
Data śmierci 27 lutego 1970
Dyscyplina/specjalności matematyka
Wydział Wydział Geodezji GórniczejDr Świętosław Romanowski (1893–1970)

Dyscyplina/specjalności: matematyka

Nota biograficzna

Urodził się 20 października 1893 roku w Elizawetgrodzie. Zmarł 27 lutego 1970 roku. Syn ukraińskiego lekarza Metodego i Marii z Kossowskich, polskiej szlachcianki.

Studiował matematykę na Uniwersytecie w Petersburgu. W 1915 roku wyjechał do Genewy, gdzie kontynuował studia, które ukończył w 1923 roku Doktoryzował się w 1925 roku na Uniwersytecie w Pradze. Po doktoracie podjął pracę w Krakowie w Towarzystwie Ubezpieczeń "Florianka", później przeniósł się do Warszawy do Działu Ubezpieczeń PKO. Po powstaniu warszawskim powrócił do Krakowa, gdzie został adiunktem w Katedrze Matematyki Politechniki Śląskiej.

Po przeniesieniu Politechniki Ślaskiej z Krakowa do Gliwic, rozpoczął pracę na Wydziale Górniczym Akademii Górniczej. Od 1952 roku, aż do przejścia na emeryturę w 1962 r., pracował jako zastępca profesora w Katedrze i Zakładzie Matematyki I na Wydziale Geodezji Górniczej Akademii Górniczo-Hutniczej. Prowadził również zajęcia w WSP w Krakowie.

Autor 3 artykułów z zakresu matematyki aktuarialnej i 3 podręczników akademickich.

Źródła do biogramu

Książki

  • Duda R.: Matematycy XIX i XX wieku związani z Polską. Wrocław 2012, s. 398 (Acta Universitatis Wratislaviensis, no 3427)
  • [Skład osobowy AGH ... 1960-1961]. Kraków [1960], s. 9, 63, 90, 91, 102

Inne

  • Akta osobowe (AGH) - Romanowski Świętosław