Tadeusz Majcherczyk

Z Historia AGH
Tadeusz Majcherczyk
Tadeusz Majcherczyk.jpg
Nazwisko Majcherczyk
Imię / imiona Tadeusz
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 7 maja 1947
Miejsce urodzenia Czeladź


Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, geomechanika, geotechnika, fizyka górotworu
Wydział Wydział Górnictwa i GeoinżynieriiProf. dr hab. inż. Tadeusz Majcherczyk (1947-)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, geomechanika, geotechnika, fizyka górotworu

Nota biograficzna

Urodził się 7 maja 1947 roku w Czeladzi.

W 1969 roku ukończył studia na Wydziale Górniczym Politechniki Śląskiej.

W 1975 roku rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Górniczym AGH.

W 1977 roku na podstawie pracy "Wpływ rodzaju warstw stropowych na wielkość obciążenia obudowy w ścianowym systemie eksploatacji pokładów węgla" uzyskał doktorat. Następnie rozpoczął pracę adiunkta w Zakładzie Fizyki Górotworu Instytutu Geomechaniki Górniczej Wydziału Górniczego AGH.

Od 1984 roku był zastępcą kierownika Katedry Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki, a w latach 2005-2012 kierownikiem.

W 1991 roku uzyskał habilitację.

W 1994 roku został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego AGH.

W 2001 roku otrzymał tytuł profesora.

Od 1998 roku członek Komisji ds. Obudów Zmechanizowanych oraz Urządzeń i Maszyn Górniczych, a od 2001 roku członek Komisji ds. Obudów Górniczych i Kierowania Stropem.

Od 1999 roku był członkiem Senatu AGH.

W 2017 roku przeszedł na emeryturę.

Autor około 200 publikacji, w tym kilku książek oraz 10 patentów.

Promotor prac doktorskich.

Nominal professor w Department of Energy Science and Engineering na Xi'an University of Science and Technology w Chinach.

Doctor honoris causa Donbaskiego Instytutu Górniczo-Hutniczego w Ałczewsku na Ukrainie.

Rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa w zakresie specjalności: mechanika górotworu, obudowa górnicza, zagrożenie wyrzutami gazów i skał, zagrożenie tąpaniami, prognozowanie oddziaływania eksploatacji górniczej na środowisko. Certyfikat Indywidualny Polskiego Komitetu Geotechniki.

Członek Międzynarodowego Towarzystwa Mechaniki Skał, Polskiego Komitetu Geotechniki, Sekcji Mechaniki Górotworu Komitetu Górnictwa PAN.

Odznaczenia i nagrody

Nagrody Ministra Edukacji Narodowej, wielokrotnie Nagroda Rektora AGH

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/majcherczyk-tadeusz-001642

Źródła do biogramu

Książki

  • Mazurkiewicz M.: Jak zostałem profesorem czyli pół wieku w AGH. Kraków 2016, s. 219, 246-247
  • [Skład Osobowy AGH … 1978/79]. Kraków 1979, s. 32
  • Wacławik J.: Kronika Wydziału Górniczego 1919-1999. Kraków 1999, s. 111, 124, 126, 130, 139, 198
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 215, [foto]


stan na dzień 28.02.2023