Jakub Kazimierz Mazurek

Z Historia AGH
Jakub Kazimierz Mazurek
Jakub Kazimierz Mazurek.jpg
Nazwisko Mazurek
Imię / imiona Jakub Kazimierz
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 24 lipca 1947
Miejsce urodzenia Wietrzychowice


Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, mechanika gruntów, geotechnika, stateczność skarp i zboczy
Wydział Wydział Górnictwa i GeoinżynieriiDr inż. Jakub Kazimierz Mazurek (1947-)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, mechanika gruntów, geotechnika, stateczność skarp i zboczy

Nota biograficzna

Urodził się 24 lipca 1947 roku w Wietrzychowicach.

W latach 1961-1966 uczęszczał do Technikum Górnictwa Odkrywkowego w Krakowie.

W 1972 roku ukończył Wydział Górniczy AGH.

W 1972 roku rozpoczął pracę w Zakładzie Mechaniki Gruntów Instytutu Mechaniki Górniczej Wydziału Górniczego AGH.

W 1981 roku na podstawie pracy "Analiza parametrów osuwisk nadkładowych skarp wykopów niektórych kopalń odkrywkowych", napisanej pod kierunkiem profesora Henryka Filcka, uzyskał doktorat.

Specjalista z zakresu mechaniki gruntów i geotechniki.

Współtwórca i wieloletni kierownik Laboratorium Badania Własności Skał i Wyrobów Kamieniarskich Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii, akredytowanego przez Polskie Centrum Akredytacji.

Autor ponad 50 publikacji i kilku patentów. Swoje dokonania prezentował, m.in. na Kongresie Górników Polskich.

Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa oraz Polskiego Komitetu Geotechniki.

Bibliografia publikacji

https://bpp.agh.edu.pl/autor/mazurek-jakub-01644

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 152
  • Mazurkiewicz M.: Jak zostałem profesorem czyli pół wieku w AGH. Kraków 2016, s. 238
  • [Skład Osobowy AGH … 1973/74]. Kraków 1975, s. 28
  • Wacławik J.: Kronika Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii 1919-2019. Kraków 2019, s. 117
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 228

Inne

stan na dzień 18.02.2021