Zdzisław Bolesław Kohutek

Z Historia AGH
Zdzisław Bolesław Kohutek
Zdzisław Kohutek.jpg
Nazwisko Kohutek
Imię / imiona Zdzisław Bolesław
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 2 stycznia 1947
Miejsce urodzenia Warszawa


Dyscyplina/specjalności budownictwo, górnictwo i geologia inżynierska, budownictwo podziemne, materiałoznawstwo budowlane
Wydział Wydział Górnictwa i GeoinżynieriiDr inż. Zdzisław Bolesław Kohutek (1947-)

Dyscyplina/specjalności: budownictwo, górnictwo i geologia inżynierska, budownictwo podziemne, materiałoznawstwo budowlane

Nota biograficzna

Urodził się 2 stycznia 1947 roku w Warszawie.

W 1970 roku ukończył Wydział Górniczy AGH.

W 1970 roku rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Górniczym AGH.

W 1974 roku na podstawie pracy "Metoda dwuetapowego betonowania dla potrzeb budownictwa górniczego" napisanej w Instytucie Projektowania i Budowy Kopalń WG pod kierunkiem prof. Zbigniewa Strzeleckiego uzyskał doktorat.

W 1974 roku rozpoczął pracę starszego asystenta w Zakładzie Budownictwa Podziemnego Instytutu Projektowania i Budowy Kopalń Wydziału Górniczego AGH.

Zajmował się budownictwem podziemnym. Wchodził w skład zespołu prof. Z. Strzeleckiego zajmującego się ratowaniem podziemi zabytkowych miast.

W ramach stypendium im. Aleksandra von Humboldta kilka miesięcy spędził w RFN.

W ramach działalności w Stowarzyszeniu Producentów Betonu Towarowego w Polsce prowadził prace nad normalizacją betonu oraz znakiem jakości.

Autor ponad 80 publikacji i 3 patentów.

Od 2013 roku na emeryturze.

Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, Polskiego Komitetu Geotechniki, Societas Humboldtiana Polonorum.

Odznaczenia i nagrody

Dyrektor Górniczy III stopnia, Honorowa Złota Odznaka "Za Zasługi dla Miasta Jarosławia"

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/kohutek-zdzislaw-001755

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 148
  • Mazurkiewicz M.: Jak zostałem profesorem czyli pół wieku w AGH. Kraków 2016, s. 70, 236
  • [Skład Osobowy AGH … 1974/75]. Kraków 1975, s. 29
  • Wacławik J.: Kronika Wydziału Górniczego 1919–1999. Kraków 1999, s. 108
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 158

Inne

stan na dzień 22.03.2023