Bohdan Wiesław Makary

Z Historia AGH
Bohdan Wiesław Makary
Bohdan Makary.jpg
Nazwisko Makary
Imię / imiona Bohdan Wiesław
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 22 sierpnia 1944
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, przeróbka surowców mineralnych, górnictwo
Pełnione funkcje Zastępca dyrektora Instytutu Przeróbki i Wykorzystania Surowców Mineralnych Wydziału Górniczego (1985-1989)
Wydział Wydział Górnictwa i Geoinżynierii


Odznaczenia i nagrody Brązowy Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Dr inż. Bohdan Wiesław Makary (1944-)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, przeróbka surowców mineralnych, górnictwo

Nota biograficzna

Urodził się 22 sierpnia 1944 roku w Krakowie.

W 1968 roku ukończył Wydział Górniczy AGH.

W 1968 roku rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie Klasyfikacji i Rozdrabniania Katedry Przeróbki Mechanicznej Kopalin Wydziału Górniczego AGH.

W 1979 roku na podstawie pracy "Wpływ niektórych parametrów konstrukcyjnych i ruchowych na ostrość rozdziału zawiesin drobnouziarnionych w hydrocyklonach", której promotorem był profesor Kazimierz Sztaba, uzyskał stopień doktora.

W latach 1985-1989 był zastępca dyrektora Instytutu Przeróbki i Wykorzystania Surowców Mineralnych Wydziału Górniczego.

W latach 1989-1994 był był zastępcą kierownika Zakładu Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów Wydziału Górniczego.

Od 1993 roku prezes Spółdzielni Pracy Nauczycieli Akademickich OPTIMA.

Założyciel Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Był tam również prorektorem ds. Ogólnych.

Członek Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk i Stowarzyszenia na rzecz Jakości Kształcenia w Uczelniach Niepaństwowych - STARS.

Odznaczenia i nagrody

Brązowy Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/makary-bohdan-001788

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 145
  • [Skład Osobowy AGH … 1968/69]. Kraków 1969, s. 42
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 216, [foto]

stan na dzień 29.05.2024