Jan Lucjan Jasiewicz

Z Historia AGH
Jan Lucjan Jasiewicz
Nazwisko Jasiewicz
Imię / imiona Jan Lucjan
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 7 stycznia 1947
Miejsce urodzenia Ostrowiec Świętokrzyski


Dyscyplina/specjalności górnictwo, górnictwo i geologia inżynierska, ekonomika, organizacja i zarządzanie w górnictwie, organizacja produkcji, projektowanie i budowa kopalń
Wydział Wydział Górnictwa i Geoinżynierii


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi

Dr inż. Jan Lucjan Jasiewicz (1947-)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo, górnictwo i geologia inżynierska, ekonomika, organizacja i zarządzanie w górnictwie, organizacja produkcji, projektowanie i budowa kopalń

Nota biograficzna

Urodził się 7 stycznia 1947 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim.

W 1969 roku ukończył Wydział Górniczy AGH.

W 1969 roku rozpoczął pracę asystenta w zakładzie Organizacji, Zarządzania i Ekonomiki Procesów Produkcyjnych Instytutu Projektowania i Budowy Kopalń Wydziału Górniczego AGH.

W 1977 roku na podstawie pracy "Planowanie robót przygotowawczych dla potrzeb jednowarstwowej eksploatacji złóż miedzi w LGOM przy zastosowaniu metody symulacji cyfrowej na EMC", której promotorem był profesor Mieczysław Jawień, uzyskał stopień doktora. Następnie otrzymał stanowisko adiunkta.

Przed przejściem na emeryturę pracował w Katedrze Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii.

Autor około 60 publikacji.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Odznaka za Zasługi dla Województwa Legnickiego

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/jasiewicz-jan-001751

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 146
  • [Skład Osobowy AGH … 1969/70]. Kraków 1970, s. 43
  • Wacławik J.: Kronika Wydziału Górniczego 1919-2019. Kraków 2019, s. 111
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 130

stan na dzień 25.01.2024