Stanisław Tadeusz Nawrat

Z Historia AGH
Stanisław Tadeusz Nawrat
Stanisław Nawrat.jpg
Nazwisko Nawrat
Imię / imiona Stanisław Tadeusz
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 7 kwietnia 1949
Miejsce urodzenia Wodzisław Śląski


Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, eksploatacja złóż, archeologia górnicza, bezpieczeństwo pracy w górnictwie
Wydział Wydział Górnictwa i Geoinżynierii


Odznaczenia i nagrody Brązowy Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi

Prof. dr hab. inż. Stanisław Tadeusz Nawrat (1949-)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, eksploatacja złóż,archeologia górnicza, bezpieczeństwo pracy w górnictwie

Nota biograficzna

Urodził się 7 kwietnia 1949 roku w Wodzisławiu Śląskim.

W 1973 roku ukończył Wydział Górniczy AGH.

Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w przemyśle węglowym. W latach 1991-1993 był dyrektorem i kierownikiem ruchu Zakładu Górniczego KWK "Moszczenica" w Jastrzębiu Zdroju, w latach 1993-2000 był wiceprezesem Jastrzębskiej Spółki Węglowej. W latach 2000-2001 był dyrektorem i zastępcą kierownika ruchu Zakładu Górniczego KWK "Morcinek" w Kaczycach.

W trakcie pracy w górnictwie prowadził działalność naukową.

W 1989 roku na Wydziale Górniczym AGH na podstawie pracy "Wpływ przewietrzania na odmetanowanie w ścianie z zawałem stropu" uzyskał doktorat.

W 1999 roku rozpoczął pracę adiunkta w Katedrze Górnictwa Podziemnego Wydziału Górniczego AGH.

W 2000 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego. W rozprawie "Eksperymentalne i modelowe badania procesu wypełniania otamowanych wyrobisk w kopalniach węgla kamiennego" określił dynamikę nieustalonego przepływu metanu, kierowanego do zamkniętej przestrzeni wyrobisk lub zrobów. Przedmiotem analizy było zastosowanie kontrolowanego wypełnienia zrobów metanem jako środka prewencji przeciwpożarowej, zwalczania zagrożenia wybuchem metanu i gazów pożarowych, a także sposobu magazynowania metanu.

W pracy naukowej podejmuje problematykę zagrożeń gazodynamicznych. Autor oryginalnych rozwiązań pozwalających na odzysk metanu z powietrza kopalnianego odprowadzanego szybem wentylacyjnym.

Współpracował z przemysłem górniczym w Chinach.

W 2015 roku otrzymał tytuł profesora.

W 2018 roku przeszedł na emeryturę.

Autor ponad 250 publikacji, w tym kilku patentów.

Promotor prac doktorskich.

Członek Polskiej Akademii Nauk, Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach. Członek wielu Rad Naukowych w instytucjach górniczych oraz w czasopiśmie "Inżynieria Górnicza".

Rzeczoznawca Zespołu Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa.

Odznaczenia i nagrody

Brązowy Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, Brązowy Medal Zasłużony dla Górnictwa PRL, Złota Odznaka Zasłużony dla Górnictwa PRL, Odznaka za 25-lecie Pracy w Górnictwie, Nagroda Rektora AGH, Złoty i Srebrny Medal Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/nawrat-stanislaw-003808

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 154
  • Mazurkiewicz M.: Jak zostałem profesorem czyli pół wieku w AGH. Kraków 2016, s. 240
  • [Skład Osobowy AGH … 2003]. Kraków 203, s. 34, 410
  • Wacławik J.: Kronika Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii 1919-2019. Kraków 2019, s. 125, 137, 168, 169, 199
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 244-245, [foto]


stan na dzień 11.02.2023