Kadencja 1984 - 1987

Z Historia AGH
Rektor AGH
Prof. zw. dr hab. inż. Antoni Stanisław Kleczkowski
Antoni Kleczkowski.jpg
Prorektor
Prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Gorczyca
Prorektor ds. Nauczania
Prof. dr hab. Jerzy Wiktor Niewodniczański
Stanislaw Gorczyca.jpg
Jerzy Niewodniczanski.jpg

Dziekani i Prodziekani

Dziekan:
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Ryncarz
Prodziekani:
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Czopek (Prodziekan ds. Dydaktyki)
Prof. dr hab. inż. Andrzej Franciszek Wichur (Prodziekan ds. Socjalno-Bytowych Studentów)
Prof. dr hab. inż. Stanisław Piechota (Prodziekan ds. Studiów dla Pracujących)
Dziekan:
Prof. zw. dr hab. inż. Lucjan Sadok
Prodziekani:
Doc. dr hab. Tadeusz Filar (Prodziekan ds. Dydaktyki)
Prof. dr hab. Andrzej Zbigniew Maksymowicz (Prodziekan ds. Wychowania i Spraw Socjalnych Studentów)
Prof. dr hab. inż. Andrzej Jerzy Nowakowski (Prodziekan ds. Szkolenia i Rozwoju Kadry)
Dziekan:
Doc. dr inż. Stanisław Kreczmer
Prodziekani:
Dr hab. inż., prof. AGH Józef Paweł Czajkowski
Dr hab. inż., prof. AGH Konrad Adam Wala
Prof. dr hab. inż. Józef Machowski (Prodziekan ds. Studium Wieczorowego)
Dziekan:
Prof. dr hab. inż. Józef Kazimierz Giergiel
Prodziekani:
Prof. dr hab. inż. Henryk Knop (Prodziekan ds. Nauki i Kształcenia)
Doc. dr inż. Jan Wróbel (Prodziekan ds. Nauczania)
Doc. dr inż. Bogusław Machowski (Prodziekan ds. Ogólnych)
Dziekan:
Prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Manecki
Prodziekani:
Dr hab. inż., prof. AGH Stanisław Adam Majewski (Prodziekan ds. Dydaktyki)
Prof. dr hab. inż. Henryk Marcak (Prodziekan ds. Socjalno-Bytowych Studentów)
Dziekan:
Prof. dr hab. inż. Józef Tadeusz Wędzony
Prodziekani:
Doc. dr inż. Czesław Żuławski (Prodziekan ds. Dydaktyki)
Prof. dr hab. inż. Stanisław Boczar (Prodziekan ds. Studiów dla Pracujących)
Dziekan:
Prof. zw. dr hab. inż. Leszek Stanisław Stoch
Prodziekani:
Dr hab. inż., prof. AGH Jerzy Rudolf Dyczek
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Jakub Haberko
Prof. dr hab. Grzegorz Róg
Dziekan:
Prof. zw. dr hab. inż. Jan Lech Lewandowski
Prodziekani:
Doc. dr inż. Jerzy Marian Szopa
Prof. dr hab. Emil Zieliński
Dziekan:
Prof. zw. dr hab. inż. Józef Zasadziński
Prodziekani:
Prof. dr hab. inż. Borys Mikułowski (Prodziekan ds. Dydaktyki)
Doc. dr hab. Maksymilian Sukiennik
Dziekan:
Prof. dr inż. Stanisław Franciszek Jucha
Prodziekani:
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Piotr Liszka
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Zbigniew Twardowski
Dziekan:
Doc. dr Andrzej Dyr
Prodziekani:
Dr Zdzisław Jan Broda
Doc. dr hab. Tadeusz Urbanek

Bibliografia

Źródła (w układzie chronologicznym)