Kadencja 2020 - 2024

Z Historia AGH
Rektor AGH
Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis
Lis Jerzy.jpg
Prorektor ds. Nauki
Prof. dr hab. inż. Marek Gorgoń
Prorektor ds. Współpracy
Prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski
Prorektor ds. Kształcenia
Prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny
Marek Gorgoń.jpg
Rafał Grzegorz Wiśniowski.jpg
Wojciech Łużny.jpg
Prorektor ds. Studenckich
Prof. dr hab. inż. Rafał Dańko
Prorektor ds. Ogólnych
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Telejko
Rafał Dańko.jpg
Tadeusz Telejko.JPG

Rada Uczelni

Skład Rady Uczelni na kadencję 2021-2024:

Dziekani i Prodziekani

Dziekan:
Prof. dr hab. inż. Marek Cała
Prodziekani:
Dr hab. inż. Marek Borowski, prof. AGH (Prodziekan ds. Współpracy)
Dr hab. inż. Arkadiusz Kustra, prof. AGH (Prodziekan ds. Nauki i Finansów)
Dr hab. inż. Zbigniew Niedbalski, prof. AGH (Prodziekan ds. Kształcenia)
Dr hab. inż. Radosław Pomykała, prof. AGH (Prodziekan ds. Kształcenia)
Dziekan:
Dr hab. inż. Agnieszka Kopia, prof. AGH
Prodziekani:
Dr hab. inż. Tomasz Kozieł, prof. AGH (Prodziekan ds. Kształcenia)
Dr inż. Grzegorz Michta (Prodziekan ds. Kształcenia i Studenckich)
Dr hab. inż. Łukasz Rauch, prof. AGH (Prodziekan ds. Nauki i Współpracy)
Dziekan:
Dr hab. inż. Ryszard Sroka, prof. AGH
Prodziekani:
Dr hab. inż. Marcin Baszyński, prof. AGH (Prodziekan ds. Kształcenia i Współpracy dla kierunków: Elektrotechnika, Mikroelektronika w Technice i Medycynie)
Prof. dr hab. inż. Janusz Gajda (Prodziekan ds. Nauki)
Dr inż. Andrzej Izworski (Prodziekan ds. Kształcenia dla kierunku: Inżynieria Biomedyczna)
Dr hab. inż. Edyta Kucharska, prof. AGH (Prodziekan ds. Kształcenia dla kierunków: Automatyka i Robotyka, Informatyka i Systemy Inteligentne, Computer Science, Informatyka)
Dr inż. Mikołaj Skowron (Prodziekan ds. Studenckich i Ogólnych)
Dziekan:
Prof. dr hab. inż. Sławomir Gruszczyński
Prodziekani:
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Boryczko (Prodziekan ds. Nauki)
Dr inż. Marek Gajęcki (Prodziekan ds. Kształcenia dla kierunku: Informatyka, Informatyka Data Science)
Dr inż. Jacek Kołodziej (Prodziekan ds. Kształcenia dla kierunku: Elektronika, Elektronika i Telekomunikacja, Electronics and Telecommunications)
Dr hab. inż. Piotr Pacyna, prof. AGH (Prodziekan ds. Ogólnych)
Dr inż. Michał Wągrowski (Prodziekan ds. Kształcenia dla kierunku: Teleinformatyka, Cyberbezpieczeństwo)
Dziekan:
Dr hab. inż. Krzysztof Mendrok, prof. AGH
Prodziekani:
Dr hab. inż. Grzegorz Cieplok, prof. AGH (Prodziekan ds. Nauki)
Dr hab. inż. Krzysztof Kołodziejczyk, prof. AGH (Prodziekan ds. Ogólnych)
Dr hab. inż. Marcin Kot, prof. AGH (Prodziekan ds. Współpracy i Projektów)
Dr hab. inż. Waldemar Rączka, prof. AGH (Prodziekan ds. Kształcenia)
Dr inż. Krzysztof Zagórski (Prodziekan ds. Studenckich)
Dziekan:
Prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz
Prodziekani:
Dr hab. inż. Ewa Adamiec, prof. AGH (Prodziekan ds. Kształcenia i Spraw Studenckich dla studentów studiów stacjonarnych kierunków Geologia Stosowana, Ekologiczne Źródła Energii)
Prof. dr hab. inż. Tomasz Bajda (Prodziekan ds. Nauki i Współpracy)
Prof. dr hab. Ewa Kmiecik (Prodziekan ds. Ogólnych i Spraw Studenckich dla studentów studiów stacjonarnych kierunków Geoinformatyka, Inżynieria i Analiza Danych)
Dr hab. inż. Adam Postawa, prof. AGH (Prodziekan ds. Kształcenia i Spraw Studenckich dla studentów studiów stacjonarnych kierunków Inżynieria i Ochrona Środowiska, Geofizyka, Geoturystyka)
Dziekan:
Prof. dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski
Prodziekani:
Dr hab. inż. Tomasz Bergier, prof. AGH (Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą)
Dr inż. Elżbieta Jasińska (Prodziekan ds. Kształcenia i Studenckich)
Dr hab. inż. Łukasz Ortyl, prof. AGH (Prodziekan ds. Ogólnych i Współpracy)
Dziekan:
Dr hab. inż. Jerzy Jedliński, prof. AGH
Prodziekani:
Prof. dr hab. inż. Jan Deja (Prodziekan ds. Współpracy)
Dr hab. Bartosz Handke, prof. AGH (Prodziekan ds. Studenckich)
Prof. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła (Prodziekan ds. Nauki)
Dr hab. inż. Aneta Zima, prof. AGH (Prodziekan ds. Kształcenia)
Dziekan:
Prof. dr hab. inż. Marcin Górny
Prodziekani:
Dr hab. inż. Jarosław Jakubski, prof. AGH (Prodziekan ds. Studenckich)
Dr hab. inż. Magdalena Kawalec, prof. AGH (Prodziekan ds. Kształcenia)
Dr hab. inż. Katarzyna Major-Gabryś, prof. AGH (Prodziekan ds. Nauki i Współpracy)
Dziekan:
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Knych
Prodziekani:
Dr hab. inż. Remigiusz Kowalik, prof. AGH (Prodziekan ds. Nauki)
Dr hab. inż. Beata Leszczyńska-Madej, prof. AGH (Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia)
Dr hab. inż. Beata Smyrak, prof. AGH (Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju)
Dziekan:
Dr hab. inż. Mariusz Łaciak, prof. AGH
Prodziekani:
Dr hab. inż. Aneta Sapińska-Śliwa, prof. AGH (Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych)
Dr hab. inż. Adam Szurlej, prof. AGH (Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych)
Prof. dr hab. inż. Barbara Uliasz-Misiak (Prodziekan ds. Nauki)
Dziekan:
Dr hab. inż. Marek Dudek, prof. AGH
Prodziekani:
Dr hab. inż. Jerzy Feliks, prof. AGH (Prodziekan ds. Kształcenia)
Dr hab. inż. Natalia Iwaszczuk, prof. AGH (Prodziekan ds. Nauki)
Dr inż. Antoni Korcyl (Prodziekan ds. Studenckich)
Dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH (Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju)
Dziekan:
Dr hab. Monika Motak, prof. AGH
Prodziekani:
Dr inż. Tadeusz Dziok (Prodziekan ds. Studenckich)
Dr hab. inż. Marek Jaszczur, prof. AGH (Prodziekan ds. Kształcenia)
Dr hab. inż. Katarzyna Styszko, prof. AGH (Prodziekan ds. Ogólnych)
Prof. dr hab. inż. Konrad Świerczek (Prodziekan ds. Współpracy i Nauki)
Dziekan:
Prof. dr hab. inż. Bartłomiej Szafran
Prodziekani:
Dr hab. inż. Krzysztof Malarz, prof. AGH (Prodziekan ds. Kształcenia)
Dr inż. Katarzyna Matusiak (Prodziekan ds. Studenckich)
Prof. dr hab. Tomasz Ślęzak (Prodziekan ds. Nauki i Współpracy)

2020 - 2022

Dziekan:
Prof. dr hab. Piotr Oprocha
Prodziekani:
Dr Jolanta Golenia (Prodziekan ds. Studenckich)
Dr hab. Jakub Przybyło, prof. AGH (Prodziekan ds. Nauki)
Dr hab. Paweł Przybyłowicz, prof. AGH (Prodziekan ds. Współpracy)
Dr Anna Pudełko (Prodziekan ds. Kształcenia)

2022 - 2024

Dziekan:
Dr hab. Jerzy Stochel, prof. AGH
Prodziekani:
Dr Tomasz Drwięga (Prodziekan ds. studenckich i kształcenia)
Dr hab. Monika Pilśniak, prof. AGH (Prodziekan ds. nauki)
Dr inż. Jerzy Dzieża (Prodziekan ds. współpracy)
Dziekan:
Dr hab. Barbara Gąciarz, prof. AGH
Prodziekani:
Dr hab. Jacek Gądecki, prof. AGH (Prodziekan ds. Nauki)
Dr Ewa Migaczewska, prof. AGH (Prodziekan ds. Kształcenia)
Dr hab. Dariusz Wojakowski, prof. AGH (Prodziekan ds. Współpracy i Studentów)

Zdjęcia

  • Przekazanie insygniów władzy w AGH - 16.09.2020 r.
  • Inauguracja Roku Akademickiego - 5 października 2020 r.

Bibliografia

Źródła (w układzie chronologicznym)