Kadencja 1987 - 1990

Z Historia AGH
Rektor AGH
Prof. zw. dr hab. inż. Jan Stanisław Janowski
Jan Janowski.jpg
Prorektor ds. Nauki
Prof. dr hab. inż. Józef Kazimierz Giergiel
Prorektor ds. Nauczania
Doc. dr inż. Stanisław Kreczmer
Prorektor ds. Rozwoju Uczelni (1987-1989)
Doc. dr hab. inż. Ryszard Stecko
Jozef Giergiel.jpg
Stanisław Kreczmer.jpg
Ryszard Stecko.jpg
Prorektor ds. Rozwoju Uczelni (1989-1990)
Prof. dr inż. Jerzy Jan Frydrych
Jerzy Jan Frydrych.jpg

Dziekani i Prodziekani

Dziekan:
Prof. zw. dr hab. inż. Jacek Zabierowski
Prodziekani:
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Czopek (Prodziekan ds. Dydaktyki)
Prof. dr hab. inż. Andrzej Franciszek Wichur (Prodziekan ds. Socjalno-Bytowych Studentów)
Prof. dr hab. inż. Stanisław Piechota (Prodziekan ds. Studiów dla Pracujących)
Dziekan:
Prof. zw. dr hab. inż. Lucjan Sadok
Prodziekani:
Doc. dr hab. Tadeusz Filar (Prodziekan ds. Dydaktyki)
Prof. dr hab. Andrzej Zbigniew Maksymowicz (Prodziekan ds. Wychowania i Spraw Socjalnych Studentów)
Prof. dr inż. Jerzy Jan Frydrych (Prodziekan ds. Szkolenia i Rozwoju Kadry)
Dziekan:
Dr hab. inż., prof. AGH Józef Paweł Czajkowski
Prodziekani:
Dr hab. inż., prof. nadzw. AGH Andrzej Michał Szewczyk (Prodziekan ds. Dydaktyki)
Prof. dr hab. inż. Wojciech Mitkowski (Prodziekan ds. Socjalno-Bytowych Studentów)
Dr hab. inż., prof. AGH Zbigniew Tertil (Prodziekan ds. Studium Wieczorowego)
Dziekan:
Prof. zw. dr hab. inż. Artur Władysław Bęben
Prodziekani:
Prof. dr hab. inż. Jan Andrzej Adamczyk (Prodziekan ds. Nauki i Kształcenia)
Doc. dr inż. Jan Wróbel (Prodziekan ds. Nauczania)
Prof. dr hab. inż. Andrzej Bogusław Skorupa (Prodziekan ds. Ogólnych)
Dziekan:
Prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Manecki
Prodziekani:
Dr hab. inż., prof. AGH Stanisław Adam Majewski (Prodziekan ds. Dydaktyki)
Dr hab. inż., prof. AGH Juliusz Miecznik (Prodziekan ds. Socjalno-Bytowych Studentów)
Dziekan:
Prof. dr hab. inż. Józef Czaja
Prodziekani:
Prof. dr hab. Jan Wincenty Dobrowolski (Prodziekan ds. Dydaktyki)
Prof. dr hab. inż. Karol Greń (Prodziekan ds. Studiów dla Pracujących)
Dziekan:
Prof. zw. dr hab. inż. Leszek Stanisław Stoch
Prodziekani:
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Jakub Haberko
Dr inż. Anna Przybyłek-Boraczyńska
Prof. dr hab. Grzegorz Róg
Dziekan:
Prof. dr hab. inż. Adam Franciszek Kosowski
Prodziekani:
Doc. dr hab. Jacek Banaś
Prof. dr hab. inż. Jan Głownia
Dziekan:
Prof. dr hab. inż. Borys Mikułowski
Prodziekani:
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Jan Świątkowski (Prodziekan ds. Dydaktyki)
Doc. dr hab. Maksymilian Sukiennik
Dziekan:
Prof. dr inż. Stefan Łaciak
Prodziekani:
Prof. dr hab. inż. Stanisław Antoni Rychlicki
Prof. zw. dr hab. inż. Jakub Kazimierz Siemek
Dziekan:
Doc. dr Andrzej Dyr
Prodziekan:
Dr Zdzisław Jan Broda

Bibliografia

Źródła (w układzie chronologicznym)