1979 - 1981

Z Historia AGH
Rektor AGH
Prof. zw. dr hab. inż. Roman Ney
Roman Ney.jpg
Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy z Przemysłem
Prof. zw. dr hab. inż. Zygmunt Drzymała
Prorektor ds. Rozwoju Kadr i Współpracy z Zagranicą
Prof. zw. dr hab. inż. Jan Janowski
Prorektor ds. Nauczania i Wychowania
Prof. dr hab. inż. Aleksander Długosz
Zygmunt Drzymala.jpg
Jan Janowski2.jpg
Aleksander Długosz.jpg

Dziekani i Prodziekani

Dziekan:
Prof. n. dr hab. inż. Józef Wacławik
Prodziekani:
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Wojciech Onderka
Prof. zw. dr hab. inż. Jan Pawiński
Prof. zw. dr hab. inż. Jacek Zabierowski
Dziekan:
Prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Benesch
Prodziekani:
Prof. dr inż. Jerzy Jan Frydrych
Prof. dr hab. inż. Jerzy Ryś
Prof. zw. dr hab. inż. Lucjan Sadok
Prof. dr hab. inż. Stanisław Słupek
Prof. dr hab. inż. Andrzej Jerzy Nowakowski
Dziekan:
Doc. dr inż. Zdzisław Klonowicz
Prodziekani:
Doc. dr inż. Stanisław Kreczmer
Prof. zw. dr hab. inż. Jacek Mościński
Prof. dr hab. inż. Edward Nawarecki
Prof. dr hab. inż. Marian Noga
Dziekan:
Prof. dr hab. inż. Józef Kazimierz Giergiel
Prodziekani:
Prof. zw. dr hab. inż. Artur Władysław Bęben
Doc. dr inż. Stefan Stupnicki
Doc. dr hab. inż. Józef Hansel
Dziekan:
Doc. dr inż. Zdzisław Śmietański
Prodziekani:
Prof. dr hab.Wiesław Adam Heflik
Prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Michał Kowalczuk
Dziekan:
Prof. zw. dr inż. Michał Fuksa
Prodziekani:
Prof. dr hab. inż. Józef Tadeusz Wędzony
Prof. dr hab. inż. Stanisław Boczar
Dziekan:
Dr inż. Anna Derdacka-Grzymek
Prodziekani:
Prof. dr hab. inż. Andrzej Michał Kielski
Doc. dr hab. Teresa Ciach
Doc. dr inż. Marian Tadeusz Kordek
Dziekan:
Prof. zw. dr hab. inż. Władysław Longa
Prodziekani:
Doc. dr inż. Janusz Pakulski
Prof. dr hab. Emil Zieliński
Dziekan:
Prof. dr hab. inż. Zygmunt Szymon Kolenda
Prodziekani:
Prof. dr hab. inż. Andrzej Stanisław Korbel
Prof. zw. dr hab. inż. Józef Zasadziński
Dziekan:
Doc. dr inż. Stanisław Karlic
Prodziekani:
Prof. dr inż. Stanisław Franciszek Jucha
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Zbigniew Twardowski
Dziekan:
Doc. dr inż. Ferdynand Szwagrzyk
Prodziekan:
Dr hab. inż., prof. AGH Wiesław Waszkielewicz
Doc. dr Andrzej Dyr

Bibliografia