Kadencja 1993 - 1996

Z Historia AGH
Rektor AGH
Prof. dr hab. Mirosław Józef Handke
Miroslaw Handke.jpg
Prorektor ds. Nauki
Prof. dr hab. inż. Stanisław Mitkowski
Prorektor ds. Nauczania
Prof. dr hab. inż. Andrzej Szczepański
Prorektor ds. Rozwoju Uczelni
Prof. dr inż. Jerzy Jan Frydrych
Stanisław Mitkowski.jpg
Andrzej Szczepanski.jpg
Jerzy Jan Frydrych.jpg

Dziekani i Prodziekani

Dziekan:
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Czopek
Prodziekani:
Prof. dr hab. inż. Wiesław Kozioł
Prof. dr hab. inż. Roman Magda
Prof. dr hab. inż. Antoni Józef Tajduś
Dziekan:
Prof. zw. dr hab. inż. Stanisława Jasieńska
Prodziekani:
Prof. dr hab. inż. Andrzej Łędzki
Prof. dr hab. inż. Janusz Łuksza
Dr hab. inż., prof. AGH Bogdan Pawłowski
Dziekan:
Prof. dr hab. inż. Wojciech Mitkowski
Prodziekani:
Prof. dr hab. Lidia J. Maksymowicz
Dr hab. inż., prof. AGH Jerzy Skwarczyński
Dr inż. Jacek Zarudzki
Dziekan:
Prof. dr hab. inż. Andrzej Bogusław Skorupa
Prodziekani:
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Marian Banaszewski
Dr hab. inż., prof. nadzw. AGH Józef Gęga
Prof. dr hab. inż. Janusz Krzysztof Kowal
Dziekan:
Dr hab. inż., prof. AGH Marek Lemberger
Prodziekani:
Dr hab. inż. Maria Sass-Gustkiewicz
Prof. dr hab. inż. Jacek Lucjan Motyka
Dziekan:
Prof. dr hab. inż. Jan Gocał
Prodziekani:
Prof. dr hab. inż. Józef Bronisław Beluch
Prof. dr hab. inż. Józef Jachimski
Dziekan:
Prof. dr hab. Wiesław Stanisław Ptak
Prodziekani:
Prof. dr hab. inż. Marek Janusz Danielewski
Prof. dr hab. Stanisław Komornicki
Dr inż. Ewa Magdalena Stobierska
Dziekan:
Prof. zw. dr hab. inż. Wojciech Stefan Kapturkiewicz
Prodziekani:
Dr hab. inż. Jacek Banaś
Prof. dr hab. inż. Roman Paweł Wrona
Dziekan:
Prof. dr hab. inż. Antoni Łukasz Pasierb
Prodziekani:
Dr hab. inż. Włodzimierz Bochniak
Dr inż. Jerzy Nowakowski
Dziekan:
Prof. dr hab. inż. Stanisław Antoni Rychlicki
Prodziekani:
Prof. nadzw. dr hab. inż. Andrzej Gonet
Dr hab. inż., prof. nadzw. AGH Ludwik Zawisza
Dziekan:
Dr hab., prof. AGH Zdzisław Cięciwa
Prodziekani:
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Sawik
Prof. dr hab. Lidia Zbiegień-Maciąg
Dziekan:
Prof. zw. dr hab. inż. Janina Milewska-Duda
Prodziekani:
Prof. dr hab. inż. Aleksander Adam Karcz
Dr hab. inż. Grażyna Ceglarska-Stefańska
Dziekan:
Prof. dr hab. Danuta Maria Kisielewska
Prodziekani:
Prof. dr hab. Andrzej Zbigniew Maksymowicz
Dr hab., prof. AGH Andrzej Michał Lenda

Bibliografia

Źródła (w układzie chronologicznym)

  • Uchwała Senatu AGH z dnia 24 marca 1993 r. w sprawie wyborów organów Uczelni na okres kadencji 1993-1996. Kraków 1993
  • Program Władz Rektorskich w kadencji 1993-1996. Kraków 1993
  • Władze akademickie kadencji 1 IX 1993 - 31 VIII 1996 oraz administracja ogólnouczelniana. Kraków 1993
  • Sprawozdanie Władz Uczelni z działalności w roku akademickim 1994/95. Kraków 1995
  • Sprawozdanie Władz Uczelni z działalności w kadencji 1993-1996. Kraków 1996