Atrybut:Death date

Z Historia AGH

To jest własność typu Tekst.

Wyświetlanie 50 stron przy użyciu tej właściwości.
A
1 czerwca 1998  +
C
1 grudnia 1954  +
K
1 grudnia 1965  +
C
1 grudnia 1990  +
B
1 grudnia 1998  +
R
1 kwietnia 1973  +
C
1 kwietnia 1978  +
K
1 kwietnia 1982  +
M
1 kwietnia 2017  +
N
1 kwietnia 2020  +
P
1 lipca 2013  +
O
1 lipca 2015  +
W
1 listopada 1972  +
D
1 listopada 1986  +
P
1 luty 2019  +
K
J
1 maja 1988  +
L
1 marca 1962  +
S
1 marca 1970  +
W
1 marca 1990  +
D
1 marca 2016  +
S
1 października 1944  +
1 października 1948  +
Ż
1 października 1994  +
K
1 października 2017  +
G
1 sierpnia 1951  +
Ż
P
1 sierpnia 2007  +
S
1 stycznia 1999  +
H
1 stycznia 2010  +
G
1 stycznia 2022  +
H
1 września 1979  +
E
1 września 1979  +
S
1 września 1989  +
K
1 września 2008  +
O
1 września 2015  +
S
10 czerwca 2008  +
M
10 czerwca 2011  +
G
10 grudnia 1965  +
10 grudnia 2012  +
B
I
10 grudnia 2019  +
P
10 grudnia 2021  +
D
10 grudnia 2023  +
S
10 kwietnia 1969  +
M
10 kwietnia 1996  +
S
P
10 kwietnia 2009  +
O
10 kwietnia 2023  +
S
10 lipca 1981  +