Kadencja 1981 - 1984

Z Historia AGH
Rektor AGH
Prof. zw. dr hab. inż. Antoni Stanisław Kleczkowski
Antoni Kleczkowski.jpg
Prorektor ds. Nauki
Prof. zw. dr hab. Andrzej Władysław Oleś
Prorektor ds. Nauczania
Prof. zw. dr hab. inż. Artur Władysław Bęben
Prorektor ds. Studentów
Prof. zw. dr hab. inż. Jacek Zabierowski
Andrzej Oles.jpg
Artur Beben.jpg
Jacek Zabierowski.jpg
Prorektor ds. Rozwoju Uczelni i Współpracy z Przemysłem
Prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Gorczyca
Stanislaw Gorczyca.jpg

Dziekani i Prodziekani

Dziekan:
Prof. dr hab. inż. Stanisław Marian Knothe
Prodziekani:
Prof. dr hab. inż. Jan Walaszczyk (Prodziekan ds. Dydaktyki)
Doc. dr inż. Karol Drzewiecki (Prodziekan ds. Socjalno-Bytowych Studentów)
Prof. dr hab. inż. Alfred Zdzisław Trzaska (Prodziekan ds. Studiów dla Pracujących)
Dziekan:
Prof. dr inż. Jerzy Jan Frydrych
Prodziekani:
Prof. dr hab. inż. Stanisław Słupek (Prodziekan ds. Dydaktyki)
Prof. dr hab. Kazimierz Kusiński (Prodziekan ds. Wychowania i Spraw Socjalnych Studentów)
Prof. dr hab. inż. Andrzej Jerzy Nowakowski (Prodziekan ds. Szkolenia i Rozwoju Kadry)
Prof. zw. dr hab. inż. Lucjan Sadok (Prodziekan ds. Badań Naukowych, Organizacyjnych i Współpracy z Przemysłem)
Dziekan:
Doc. dr inż. Stanisław Kreczmer
Prodziekani:
Prof. dr hab. inż. Marian Noga (Prodziekan ds. Dydaktyki)
Doc. dr inż. Leszek Turek (Prodziekan ds. Dydaktyki)
Dr hab. inż., prof. AGH Konrad Adam Wala (Prodziekan ds. Socjalno-Bytowych Studentów)
Prof. dr hab. inż. Józef Machowski (Prodziekan ds. Studium Wieczorowego)
Dziekan:
Prof. dr hab. inż. Józef Kazimierz Giergiel
Prodziekani:
Dr hab. inż., prof. AGH Artur Bień (Prodziekan ds. Nauki i Kształcenia)
Doc. dr inż. Bogusław Machowski (Prodziekan ds. Nauczania)
Prof. dr hab. inż. Henryk Knop (Prodziekan ds. Ogólnych i Współpracy z Przemysłem)
Dziekan:
Prof. zw. dr hab. inż. Aleksander Jacek Garlicki
Prodziekani:
Prof. dr hab. inż. Andrzej Szczepański (Prodziekan ds. Dydaktyki)
Dr hab. inż. Wojciech Strzetelski (Prodziekan ds. Socjalno-Bytowych Studentów)
Dziekan:
Prof. dr hab. inż. Józef Czaja
Prodziekani:
Doc. dr inż. Krzysztof Novak (Prodziekan ds. Dydaktyki)
Prof. dr hab. inż. Stanisław Boczar (Prodziekan ds. Studiów dla Pracujących)
Dziekan:
Prof. zw. dr inż. Franciszek Michał Nadachowski
Prodziekani:
Prof. dr hab. Wiesław Stanisław Ptak (Prodziekan ds. Dydaktyki)
Doc. dr hab. Teresa Ciach (Prodziekan ds. Doktoranckich)
Doc. dr inż. Marian Tadeusz Kordek (Prodziekan ds. Studiów dla Pracujących)
Dziekan:
Prof. zw. dr hab. inż. Jan Lech Lewandowski
Prodziekani:
Prof. dr hab. inż. Adam Franciszek Kosowski (Prodziekan ds. Naukowo-Badawczych)
Doc. dr inż. Jerzy Marian Szopa (Prodziekan ds. Dydaktyki, III-V r. studiów)
Prof. dr hab. Emil Zieliński (Prodziekan ds. Dydaktyki, I-II r. studiów i ds. Socjalno-Bytowych Studentów)
Dziekan:
Prof. zw. dr hab. Jerzy Antoni Ostoja-Sędzimir
Prodziekani:
Prof. dr inż. Zofia Orman
Prof. dr hab. inż. Antoni Łukasz Pasierb (Prodziekan ds. Dydaktyki)
Dziekan:
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Piotr Liszka
Prodziekani:
Prof. dr inż. Stanisław Franciszek Jucha
Prof. dr inż. Stanisław Dawidowicz
Prof. dr inż. Stefan Łaciak
Dziekan:
Prof. zw. dr hab. Anna Jankowska-Kłapkowska
Prodziekan:
Doc. dr hab. inż. Stanisław Rataj

Bibliografia

Źródła (w układzie chronologicznym)