Atrybut:Rok od

Z Historia AGH

To jest własność typu Data.

Wyświetlanie 50 stron przy użyciu tej właściwości.
S
D
S
G
S
O
M
F
1966  +
P
R
W
Z
B
Ż
K
F
M
B
H
1966  +
A
1966  +
W
G
F
K
W
R
N
P
W
1967  +
K
W
C
M
Z
P
K
L
I
M
P
M
S
B
A
R
L
R
S