Wyszukiwanie po atrybucie

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Wyszukiwanie po atrybucie

Lista wszystkich stron, które posiadają właściwość „Dhc reason” o wartości „za zasługi dla AGH”. Ponieważ znaleziono tylko kilka wyników, pokazano również wyniki podobne.

Poniżej znajduje się lista 26 wyników, rozpoczynając od wyniku numer 1.

Zobacz (poprzednie 50 | następne 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

Lista wyników

 • Adam Chrzanowski  + (za wybitne osiągnięcia w zakresie badań deformacji w procesach geodynamicznych oraz znamienity wkład w rozwój współpracy między Uniwersytetem New Brunswick we Fredericton, a polskimi uczelniami technicznymi)
 • Stanisław Marian Knothe  + (za wybitne osiągnięcia w zakresie nauk technicznych, a zwłaszcza w zakresie przemieszczeń górotworu pod wpływem eksploatacji górniczej, ochrony terenów górniczych oraz w uznaniu zasług w rozwoju Wydziału Górniczego naszej Almae Matris)
 • Jean Philibert  + (za wybitne osiągnięcia w zakresie nauki o materiałach i fizyki ciała stałego oraz współpracę z polskimi ośrodkami naukowymi, a w szczególności z AGH)
 • Kurt Lücke  + (za wybitne prace w zakresie metaloznawstwa i fizyki oraz współpracę z ośrodkiem metalurgicznym w Krakowie nad teksturami metali i stopów)
 • Tomisław Marian Morawski  + (za wybitne zasługi dla polskiego przemysłu górniczego)
 • Jan Stanisław Janowski  + (za wybitne zasługi dla rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej, nauk metalurgicznych oraz za wkład w kształtowanie polityki naukowej w Polsce)
 • Tadeusz Kochmański  + (za wybitne zasługi dla rozwoju geodezji i ochrony terenów górniczych)
 • Roman Władysław Krajewski  + (za wybitne zasługi dla rozwoju geologii stosowanej oraz za zasługi w utworzeniu polskiej szkoły geologii kopalnianej)
 • Antoni Stanisław Kleczkowski  + (za wybitne zasługi dla rozwoju hydrogeologii, zwłaszcza ochrony wód podziemnych, w utworzeniu naukowej szkoły w tej dziedzinie oraz za znaczące dla uczelni dokonania jako Rektor AGH w trudnej kadencji lat osiemdziesiątych)
 • Edward Windakiewicz  + (za wybitne zasługi na polu górnictwa solnego)
 • Hieronim Kondratowicz  + (za wybitne zasługi położone dla polskiej nauki technicznej oraz za owocną i patriotyczną działalność około rozwoju polskiego przemysłu górniczego)
 • Stanisław Gorczyca  + (za wybitne zasługi w dziedzinie nauk technza wybitne zasługi w dziedzinie nauk technicznych, a zwłaszcza za rozwój metaloznawstwa teoretycznego opartego na stosowanej teorii dyslokacji, krystalografii przemian fazowych i mikroskopii elektronowej oraz za zasługi dla rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczejgi dla rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej)
 • Eduardo Frei Ruiz-Tagle  + (za wybitne zasługi w dziele zbliżenia kulturalnego i naukowego między Chile i Polską)
 • Reiner Kopp  + (za wybitny wkład do rozwoju teorii i technologii nowoczesnych, materiałowo i energooszczędnych procesów przetwórstwa metali i stopów oraz za wyróżniające się w skali światowej osiągnięcia w kształceniu kadry naukowej)
 • Alan Lindsay Greer  + (za wybitny wkład w rozwój metalurgii i inżynierii materiałowej oraz wieloletnią współpracę naukową i promocję AGH w międzynarodowym środowisku naukowym)
 • Herbert Wilhelm Wirth  + (za wybitny wkład w kompleksową ocenę złóż za wybitny wkład w kompleksową ocenę złóż surowców mineralnych, strategiczny rozwój branży geologiczno-górniczej w skali światowej, przekształcenie KGHM Polska Miedź S.A., w firmę globalną, wszechstronne wspieranie współpracy naukowej oraz promowanie Akademii Górniczo-Hutniczej w kraju i na świecieii Górniczo-Hutniczej w kraju i na świecie)
 • Józef Antoni Dubiński  + (za wybitny wkład w rozwój geofizyki górnicza wybitny wkład w rozwój geofizyki górniczej, a szczególnie sejsmologii kopalnianej, interdyscyplinarnych badań dotyczących podziemnego górnictwa węgla i rud miedzi oraz za osiągnięcia w zakresie działań na rzecz rozwoju kadry naukowej o najwyższych kwalifikacjach w naukach o Ziemi i naukach górniczychach w naukach o Ziemi i naukach górniczych)
 • Józef Nizioł  + (za wybitny wkład w rozwój mechaniki, głównie teorii drgań mechanicznych oraz za wkład w rozwój kadr naukowych Akademii Górniczo-Hutniczej)
 • Zbigniew Witold Engel  + (za wybitny wkład w rozwój mechaniki, szczególnie za stworzenie nowej dziedziny nauki — wibroakustyki oraz za wyjątkowe zasługi w kształceniu młodej kadry naukowej, a także wkład w rozwój Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)
 • Czesław Cempel  + (za wybitny wkład w rozwój mechaniki, w szczególności za stworzenie podstaw wibroakustycznej diagnostyki maszyn)
 • Roman Kazimierz Pampuch  + (za wybitny wkład w rozwój nauki o materiałach i inżynierii materiałów ceramicznych, stworzenie znanej w świecie polskiej szkoły ceramiki specjalnej oraz za szczególne zasługi w nauczaniu i rozpowszechnianiu wiedzy w tej dziedzinie)
 • Harold W. Kroto  + (za wybitny wkład w rozwój nauki światowej poprzez odkrycie nowej grupy cząsteczek węgla — fulerenów)
 • Karol Nereusz Bohdanowicz  + (za wybitną działalność naukową, organizacyjną i pedagogiczną)
 • Stanisław Skarbiński  + (za wybitną działalność techniczną i organizacyjną w rozwoju rodzimego przemysłu górniczego)
 • Roman Zygmunt Rieger  + (za wynalazek rynien wstrząsowych, które odegrały ogromną rolę w górnictwie całego świata)
 • Jurij Wasiliewicz Szuwałow  + (za zasługi dla europejskiego górnictwa i umacniania więzi pomiędzy Instytutem Górnictwa w Petersburgu a Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie)
 • Czesław Franciszek Peche  + (za zasługi dla górnictwa)
 • Sigward Arne Eklund  + (za zasługi dla pokojowego wykorzystania energii jądrowej w skali światowej i rozwój szerokiej współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie)
 • Tadeusz Rumanstorfer  + (za zasługi dla poprawy bezpieczeństwa pracy w górnictwie oraz za rozwój współpracy naszej Uczelni z przemysłem)
 • Jerzy Grzymek  + (za zasługi dla rozwoju chemii, a w szczegóza zasługi dla rozwoju chemii, a w szczególności fizykochemii stosowanej materiałów budowlanych oraz kompleksowych metod wytwarzania materiałów wiążących z ubogich rud i odpadów przemysłowych wraz z uznaną w świecie metodą pozyskiwania tlenku glinu i cementów szybkosprawnychia tlenku glinu i cementów szybkosprawnych)
 • Marian Mięsowicz  + (za zasługi dla rozwoju fizyki a w szczególności fizyki wysokich energii, stosowanej fizyki jądrowej oraz ciekłych kryształów)
 • Georgij Wiaczesławowicz Kurdiumow  + (za zasługi dla rozwoju fizyki metali a w szczególności teorii przemian bezdyfuzyjnych)
 • Stanisław Gołąb  + (za zasługi dla rozwoju matematyki, a w szczególności teorii obiektów geometrycznych i geometrii różniczkowej)
 • Ignacy Malecki  + (za zasługi dla rozwoju nauk technicznych, jako twórcy polskiej szkoły naukowej w zakresie akustyki, a zwłaszcza za przyczynienie się do rozwoju wibroakustyki w Akademii Górniczo-Hutniczej)
 • Paul Hagenmuller  + (za zasługi dla rozwoju nauki o materiałach i inżynierii materiałowej oraz za twórczą współpracę z polskimi ośrodkami naukowymi, a w szczególności z naszą Uczelnią)
 • Andrzej Zygmunt Hrynkiewicz  + (za zasługi dla rozwoju nauki polskiej i światowej, a w szczególności za stworzenie szkoły fizyki jądrowej i zastosowań metod jądrowych w fizyce ciała stałego oraz wyjątkowy wkład w popularyzację nauk przyrodniczych)
 • Stefan Węgrzyn  + (za zasługi dla rozwoju nauki w zakresie teorii procesów rozwoju (technologii informatycznych) stanów nieustalonych w układach dynamicznych oraz stabilności w przestrzeniach Banacha, równanie Gille'a-Węgrzyna, a także za twórczą współpracę z naszą Uczelnią)
 • Wacław Olszak  + (za zasługi dla rozwoju nauki w zakresie mechaniki ośrodków ciągłych, a w szczególności teorii sprężystości i plastyczności)
 • Stefan Ziemba  + (za zasługi dla rozwoju nauki w zakresie mechaniki ciała stałego, a w szczególności mechaniki nieliniowej)
 • Aleksander Ciszewski  + (za zasługi dla rozwoju polskiego przemysłu)
 • Aleksander Wasiliewicz Sidorenko  + (za zasługi dla współpracy z nauką polską)
 • Tadeusz Sendzimir  + (za zasługi i osiągnięcia w dziedzinie unowocześniania konstrukcji i technologii walcownictwa)
 • Albert Portevin  + (za zasługi na polu naukowym)
 • Michał Grażyński  + (za zasługi na polu utrwalenia polskości na terenie Polskiego Zagłębia)
 • Leon Syroczyński  + (za zasługi położone dla dobra techniki i kraju)
 • Wojciech Korfanty  + (za zasługi położone dla górnictwa polskiego w walce o Górny Śląsk oraz za wybitną działalność w unarodowieniu tej dzielnicy)
 • Witold Sągajłło  + (za zasługi położone dla rozwoju Akademii Górniczej)
 • Ignacy Mościcki  + (za zasługi położone na polu chemii i elektrochemii)
 • Elon Musk  + (za zasługi w stworzeniu i praktycznym wdroza zasługi w stworzeniu i praktycznym wdrożeniu modelu świadczenia usług IT w skali globalnej (Paypal), rozwój technologii lotów kosmicznych (Spacex) oraz transportu ziemnego (Tesla, Hyperloop) stanowiących punkt odniesienia dla działań w zakresie rozwoju nowoczesnych środków transportu w Polsce, w których Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie czynnie uczestniczywa Staszica w Krakowie czynnie uczestniczy)
 • Wacław Adam Leskiewicz  + (za zasługi w rozwoju naszej Uczelni, a w szczególności za osiągnięcia w rozwoju nauk hutniczych w 40-letniej działalności dydaktycznej i badawczej)