Kadencja 2016 - 2020

Z Historia AGH
Rektor AGH
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka
Tadeusz Slomka.jpg
Prorektor ds. Nauki
Prof. dr hab. inż. Andrzej Pach
Prorektor ds. Współpracy
Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis
Prorektor ds. Kształcenia
Prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny
Andrzej Pach.jpg
Lis Jerzy.jpg
Wojciech Łużny.jpg
Prorektor ds. Studenckich
Dr hab., prof. nadzw. Anna Siwik
Prorektor ds. Ogólnych
Prof. dr hab. inż. Mirosław Karbowniczek
Siwik Anna.jpg
Miroslaw Karbowniczek.jpg

Dziekani i Prodziekani

Dziekan:
Prof. dr hab. inż. Marek Cała
Prodziekani:
Dr hab. inż. Marek Borowski (Prodziekan ds. Współpracy)
Dr hab. inż. Arkadiusz Kustra (Prodziekan ds. Nauki i Finansów)
Dr hab. inż. Zbigniew Niedbalski (Prodziekan ds. Kształcenia)
Dr inż. Radosław Pomykała (Prodziekan ds. Kształcenia)
Dziekan:
Dr hab. inż. Tadeusz Telejko, prof. nadzw.
Prodziekani:
Dr hab. inż. Agnieszka Kopia (Prodziekan ds. Nauki i Współpracy)
Dr hab. inż. Bogdan Pawłowski (Prodziekan ds. Kształcenia)
Dr hab. inż. Tomasz Śleboda (Prodziekan ds. Kształcenia i Studenckich)
Dziekan:
Dr hab. inż. Ryszard Sroka, prof. nadzw.
Prodziekani:
Prof. dr hab. inż. Janusz Gajda (Prodziekan ds. Ogólnych)
Dr inż. Andrzej Izworski (Prodziekan ds. Kształcenia)
Dr inż. Krzysztof Kluza (Prodziekan ds. Kształcenia)
Dr inż. Szczepan Moskwa (Prodziekan ds. Ogólnych)
Dr hab. inż. Robert Stala (Prodziekan ds. Kształcenia)
Dziekan:
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Boryczko
Prodziekani:
Dr inż. Piotr Pacyna (Prodziekan ds. Ogólnych)
Dr inż. Renata Słota (Prodziekan ds. Kształcenia)
Dr hab. inż. Krzysztof Wincza, prof. nadzw. (Prodziekan ds. Nauki)
Dziekan:
Prof. dr hab. inż. Antoni Kalukiewicz
Prodziekani:
Dr inż. Krzysztof Kołodziejczyk (Prodziekan ds. Ogólnych)
Prof. dr hab. inż. Edward Michlowicz (Prodziekan ds. Kształcenia)
Prof. dr hab. inż. Jerzy Wiciak (Prodziekan ds. Nauki)
Dr inż. Sławomir Zimowski (Prodziekan ds. Studenckich)
Dziekan:
Prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz
Prodziekani:
Dr inż. Ewa Adamiec (Prodziekan ds. Studenckich - dla studentów studiów stacjonarnych kierunków: Górnictwo i Geologia, Ekologiczne Źródła Energii, Ochrona Środowiska)
Dr hab. inż. Tomasz Bajda (Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju oraz studiów doktoranckich)
Dr hab. inż. Sławomir Porzucek (Prodziekan ds. Ogólnych i spraw studenckich - dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Geofizyka i studentów obcokrajowców)
Dr hab. inż. Adam Postawa (Prodziekan ds. Kształcenia i spraw studenckich - dla studentów studiów stacjonarnych kierunków: Inżynieria Środowiska, Informatyka Stosowana, Turystyka i Rekreacja oraz studiów niestacjonarnych)
Dziekan:
Prof. dr hab. inż. Stanisław Gruszczyński
Prodziekani:
Dr hab. inż. Anna Barańska (Prodziekan ds. Nauki)
Dr hab. inż. Paweł Hanus (Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia)
Dr hab. inż. Tomasz Lipecki (Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju)
Dziekan:
Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Mozgawa
Prodziekani:
Dr hab. inż. Paweł Pasierb, prof. nadzw. (Prodziekan ds. Studenckich)
Dr hab. inż. Zbigniew Pędzich, prof. nadzw. (Prodziekan ds. Współpracy)
Prof. dr hab. inż. Marta Radecka (Prodziekan ds. Ogólnych i Nauki)
Dziekan:
Dr hab. inż. Rafał Dańko, prof. nadzw.
Prodziekani:
Dr hab. inż. Marcin Górny, prof. nadzw. (Prodziekan ds. Nauki)
Dr hab. inż. Barbara Kalandyk (Prodziekan ds. Studenckich)
Dr hab. Halina Krawiec, prof. nadzw. (Prodziekan ds. Kształcenia)
Dziekan:
Prof. dr hab. inż. Maria Richert (2016-2017)
Prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Knych (2017-2020)
Prodziekani:
Dr hab. inż. Grzegorz Boczkal (Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia)
Dr hab. inż. Andrzej Mamala, prof. nadzw. (Prodziekan ds. Studenckich i Nauki)
Dr inż. Łukasz Wzorek (Prodziekan ds. Ogólnych)
Dziekan:
Prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski
Prodziekani:
Dr hab. inż. Aneta Sapińska-Śliwa, prof. nadzw. (Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych)
Dr hab. inż. Adam Szurlej (Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych)
Dr hab. inż. Barbara Uliasz-Misiak, prof. nadzw. (Prodziekan ds. Nauki)
Dziekan:
Dr hab. inż. Piotr Łebkowski, prof. nadzw.
Prodziekani:
Dr inż. Marek Dudek (Prodziekan ds. Kształcenia)
Dr inż. Antoni Korcyl (Prodziekan ds. Studenckich)
Dr hab. Mariusz Kudełko, prof. nadzw. (Prodziekan ds. Naukowych)
Dr inż. Dariusz Sala (Prodziekan ds. Ogólnych)
Dziekan:
Prof. dr hab. inż. Wojciech Suwała
Prodziekani:
Dr inż. Leszek Kurcz (Prodziekan ds. Jakości Kształcenia na kierunku Energetyka)
Dr hab. Stanisław Porada (Prodziekan ds. Ogólnych)
Dr hab. inż. Konrad Świerczek, prof. nadzw. (Prodziekan ds. Nauki)
Dr inż. Marta Wójcik (Prodziekan ds. Jakości Kształcenia na kierunku Technologia Chemiczna)
Dziekan:
Prof. dr hab. Janusz Wolny
Prodziekani:
Dr inż. Paweł Armatys (Prodziekan ds. Studenckich)
Dr inż. Krzysztof Malarz (Prodziekan ds. Kształcenia)
Prof. dr hab. inż. Bartłomiej Szafran (Prodziekan ds. Nauki i Współpracy)
Dziekan:
Dr hab. Vsevolod Vladimirov, prof. nadzw.
Prodziekani:
Dr Maria Malejki (Prodziekan ds. Studenckich)
Dr hab. Piotr Oprocha, prof. nadzw. (Prodziekan ds. Nauki)
Dr Jerzy Stochel (Prodziekan ds. Dydaktyki)
Dziekan:
Dr hab. Barbara Gąciarz, prof. nadzw.
Prodziekani:
Dr Anna Małecka (Prodziekan ds. Studenckich i Współpracy)
Dr Ewa Migaczewska (Prodziekan ds. Kształcenia)
Prof. dr hab. Zbigniew Pasek (Prodziekan ds. Nauki)

Zdjęcia

  • Wybory
  • Inauguracja Roku Akademickiego

Bibliografia

Źródła (w układzie chronologicznym)