Atrybut:Death date

Z Historia AGH

To jest własność typu Tekst.

Wyświetlanie 50 stron przy użyciu tej właściwości.
O
27 stycznia 1965  +
S
27 stycznia 1988  +
J
28 grudnia 1971  +
P
28 grudnia 1991  +
N
28 kwietnia 2001  +
P
28 kwietnia 2006  +
L
28 kwietnia 2018  +
C
28 lipca 1947  +
W
28 lipca 1985  +
K
28 lipca 1999  +
W
28 lipca 2011  +
N
28 lipca 2018  +
C
28 listopada 1991  +
O
28 listopada 2011  +
P
28 listopada 2014  +
28 listopada 2020  +
B
28 lutego 1958  +
K
28 lutego 1963  +
28 lutego 1967  +
P
28 maja 1942  +
O
28 maja 2018  +
S
28 marca 1983  +
P
28 października 1975  +
R
28 października 1999  +
F
28 października 2015  +
A
28 sierpnia 1974  +
J
28 sierpnia 1992  +
W
28 sierpnia 2002  +
I
28 stycznia 1995  +
K
28 stycznia 1995  +
W
28 września 1988  +
Z
29 czerwca 1951  +
M
S
29 czerwca 1963  +
K
29 czerwca 2000  +
S
29 grudnia 1958  +
K
29 grudnia 1996  +
M
R
B
29 kwietnia 1979  +
P
29 lipca 2021  +
Z
29 listopada 2011  +
R
29 maja 1936  +
S
29 marca 2018  +
F
29 października 2010  +
B
29 października 2002  +
A
29 października 2022  +
S
29 sierpnia 1974  +
K
29 sierpnia 1977  +