Lucjan Polak

Z Historia AGH
Lucjan Polak
Nazwisko Polak
Imię / imiona Lucjan
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 25 stycznia 1931
Miejsce urodzenia Poznań
Data śmierci 29 lipca 2021
Dyscyplina/specjalności elektrotechnika, materiałoznawstwo elektrotechniczne, elektrotechnika hutnicza, fizyka diaelektryków
Wydział Wydział Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi

Dr inż. Lucjan Polak (1931-2021)

Dyscyplina/specjalności: elektrotechnika, materiałoznawstwo elektrotechniczne, elektrotechnika hutnicza, fizyka diaelektryków

Nota biograficzna

Urodził się 25 stycznia 1931 roku w Poznaniu. Zmarł 29 lipca 2021 roku. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Studiował w Wydziale Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa AGH.W 1953 roku został inżynierem, w 1956 roku ukończył studia, a w 1960 roku uzyskał magisterium.

W 1953 roku rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie Fizyki Technicznej Katedry Fizyki Wydziału Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa AGH.

Do 1967 roku pracował w AGH.

W latach 1967-1996 był adiunktem, następnie starszym wykładowcą w Akademii Pedagogicznej w Krakowie.

W 1970 roku na podstawie pracy "Wpływ pojemności warstw granicznych metal-dielektryk na pomiar wytrzymałości elektrycznej ciekłych dielektryków nie polarnych", której promotorem był profesor Tadeusz Piech w Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH, uzyskał stopień doktora.

Autor kilkunastu publikacji.

Członek Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Nagroda III stopnia Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki

Bibliografia publikacji

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 3. Pion elektromechaniczny i Wydziały Politechniczney. Kraków 1979, s. 110, 118
  • [Skład Osobowy AGH … 1953/54]. Kraków 1954, s. 150
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 131

Inne

  • Lokalizator Grobów - Zarząd Cmentarzy Komunalnych. Internetowy Lokalizator Grobów [online] [przeglądany 12.10.2023]. Dostępny w: https://zck-krakow.pl/locator