Elżbieta Jadwiga Ryl-Hrapkowicz

Z Historia AGH
Elżbieta Jadwiga Ryl-Hrapkowicz
Elżbieta Ryl-Hrapkowicz.jpg
Nazwisko Ryl-Hrapkowicz
Imię / imiona Elżbieta Jadwiga
Tytuły / stanowiska Mgr
Data urodzenia 23 października 1939
Miejsce urodzenia Brześć
Data śmierci 29 grudnia 2014
Miejsce śmierci Brzeźno
Pełnione funkcje Kierownik Oddziału Udostepniania Zbiorów (1982-1999)
Jednostka pozawydziałowa Biblioteka Główna


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi

Mgr Elżbieta Jadwiga Ryl-Hrapkowicz (1939-2014)

Nota biograficzna

Urodziła się 23 października 1939 roku w Brześciu nad Bugiem (obecnie Białoruś), zmarła 29 grudnia 2014 roku w Brzeźnie (powiat poznański), pochowana na Cmentarzu Podgórskim w Krakowie.

W 1957 roku ukończyła Państwowe Liceum Bibliotekarskie w Krakowie. W latach 1962-1967 studiowała pedagogikę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. W 1977 roku brała udział w kursie szkoleniowym z zakresu technik reprodukowania dokumentów w Ośrodku Informacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

W 1957 roku rozpoczęła pracę w Bibliotece Głównej AGH jako pomocnik bibliotekarza. Pracując w różnych oddziałach, zdobywała kolejne stopnie awansu zawodowego: młodszy bibliotekarz (1959), bibliotekarz (1961), starszy bibliotekarz (1967), kustosz (1968), starszy kustosz (1984). W latach 1963-1999 pracowała w Oddziale Udostępniania Zbiorów, w którym od 1979 roku kierowała Sekcją Wypożyczania Międzybibliotecznego, a od 1 lutego 1982 roku aż do przejścia na emeryturę 31 grudnia 1999 roku kierowała Oddziałem Udostępniania Zbiorów.

Zajmowała się szkoleniami pracowników Oddziału oraz kształciła studentów bibliotekoznawstwa w zakresie udostępniania zbiorów w ramach ich praktyk zawodowych w BG AGH. Prowadziła zajęcia z przysposobienia bibliotecznego dla studentów 1 roku na podstawie opracowanego przez siebie programu zajęć. Dla niestacjonarnych studentów AGH opracowała „Informator o korzystaniu z Biblioteki Głównej” (Kraków 1978). Była też autorką wspomnienia o Zofii Żebrowskiej (Przegląd Biblioteczny 1996 z. 1 s. 87–88).

Członek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (SBP) i Związku Nauczycielstwa Polskiego (ZNP).

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi (1999), Złota Odznaka ZNP (1980), wielokrotnie wyróżniona Nagrodą Rektora AGH

Źródła do biogramu

Książki

  • Dudziak-Kowalska M., Janczak B., Krawczyk J.: Nie tylko bibliotekarze... : pracownicy bibliotek Akademii Górniczo-Hutniczej w stuleciu Uczelni. Kraków 2019, s. 117, [foto]
  • Krawczyk J., Janczak B., Dudziak-Kowalska M.: Bibliotekarze w dziewięćdziesięcioleciu Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków 2009, s. 88, 148
  • Słownik pracowników książki polskiej : suplement 4. Pod red. M. Rzadkowolskiej. Warszawa 2016, s. 220

Inne

  • Akta osobowe (AGH) - Ryl-Hrapkowicz Elżbieta Jadwiga, [foto]
  • Zarząd Cmentarzy Komunalnych. Internetowy Lokalizator Grobów [online] [przeglądany 06.03.2017]. Dostępny w: http://www.rakowice.eu/