Tadeusz Raczyński

Z Historia AGH
Tadeusz Raczyński
Nazwisko Raczyński
Imię / imiona Tadeusz
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 28 maja 1918
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 28 października 1999
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności matematyka, geometria wykreślna, geometria rzutowa, odwzorowania geometryczne
Pełnione funkcje Kierownik Uczelnianego Studium Podyplomowego w Zakresie Systemów Przetwarzania Informacji (1971-1988)
Wydział Instytut Matematyki


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Raczyński (1918-1999)

Dyscyplina/specjalności:matematyka, geometria wykreślna, geometria rzutowa, odwzorowania geometryczne

Nota biograficzna

Urodził się 28 maja 1918 roku w Krakowie. Zmarł 28 października 1999 roku w Krakowie. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W 1937 roku w Poznaniu uzyskał świadectwo dojrzałości i rozpoczął studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lwowskiej. Studia przerwał wybuch II wojny światowej. W okresie okupacji zatrudniony był w różnych firmach jako pracownik biurowy, techniczny i spedycyjny.

W 1945 roku został przyjęty na 3 rok studiów Wydziału Hutniczego Akademii Górniczej. Następnie w 1946 roku podjął przerwane studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach, gdzie w tym samym roku uzyskał dyplom magistra inżyniera mechanika.

1 października 1950 roku rozpoczął pracę jako starszy asystent w Katedrze Geometrii Wykreślnej Wydziału Geologiczno-Mierniczego AGH.

Równocześnie w 1950 roku rozpoczął studia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego, które ukończył w październiku 1952 roku uzyskując dyplom magistra filozofii w zakresie matematyki.

W wyniku reorganizacji AGH od października 1951 roku Katedra Geometrii Wykreślnej znalazła się w strukturze Wydziału Geodezji Górniczej. 1 marca 1953 roku został mianowany adiunktem.

W grudniu 1962 roku na podstawie prac "Plan warstwicowy niecki osiadania w ośrodku stochastycznym" na Wydziale Górniczym uzyskał stopień doktora nauk technicznych. Po kolejnej reorganizacji Akademii od października 1958 roku Katedra Geometrii Wykreślnej znalazła się w strukturze Wydziału Górniczego, a od 1 października 1969 roku w Instytucie Matematyki AGH. W 1969 roku obronił na Wydziale Górniczym rozprawę habilitacyjną z dziedziny mechaniki górotworu z zastosowaniem metod geometrii wykreślnej.

W lipcu 1970 roku został mianowany docentem, a w listopadzie 1977 roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego.

W latach 1971-1988 był kierownikiem Uczelnianego Studium Podyplomowego w Zakresie Systemów Przetwarzania Informacji.

W latach 1984-1988 był kierownikiem Zakładu Geometrii Wykreślnej.

W październiku 1988 roku przeszedł na emeryturę.

W latach 1998-1992 pracował na pól etatu w Politechnice Krakowskiej, a w 1993 roku na 1/3 etatu w AGH.

Autor około 40 publikacji.

Promotor 3 doktoratów.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi

Źródła do biogramu

Książki

  • Choczewski B.: Z dziejów Instytutu Matematyki i Wydziału Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków 2007, s. 33-117
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 295
  • Wydział Matematyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie : 10 lat : materiały jubileuszowe. Red. B. Choczewski. Kraków 2008, s. 162

Artykuły

  • Koch A., Sulima-Samujło T.: Profesor dr hab. inż. Tadeusz Raczyński, dr inż. Jan Chruszcz - wspomnienie pośmiertne. Materiały Seminarium Geometrii i Grafiki Inżynierskiej 1999, z. 8, s. 5-6

Inne

  • Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie. Internetowy Lokalizator Grobów [online] [przeglądany 3.04.2020]. Dostępny w:http://www.rakowice.eu/