Zdzisław Stanisław Obuszko

Z Historia AGH
Zdzisław Stanisław Obuszko
Zdzisław Obuszko.jpg
Nazwisko Obuszko
Imię / imiona Zdzisław Stanisław
Tytuły / stanowiska Doc. dr
Data urodzenia 20 marca 1926
Miejsce urodzenia Chorzów
Data śmierci 28 listopada 2011
Dyscyplina/specjalności fizyka, fizyka ciała stałego, magnetyzm ciała stałego, metody i aparatura badawcza
Wydział Wydział Metalurgiczny


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi

Doc. dr Zdzisław Stanisław Obuszko (1926-2011)

Dyscyplina/specjalności: fizyka, fizyka ciała stałego, magnetyzm ciała stałego, metody i aparatura badawcza

Nota biograficzna

Urodził się 20 marca 1926 roku w Chorzowie. Zmarł 28 listopada 2011 roku.

W 1951 roku ukończył studia na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W 1951 roku rozpoczął pracę zastępcy asystenta w Zakładzie i Katedrze Fizyki I Wydziału Metalurgicznego AGH. W 1952 roku został asystentem w Zakładzie Fizyki Technicznej Katedry Fizyki nowo utworzonego Wydziału Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa AGH.

W Katedrze Fizyki I Wydziału Metalurgicznego zaprojektował oryginalna aparaturę magnetometryczną (wagę magnetyczną), której konstruktorem był mechanik Stanisław Tytka. Aparatura ta znalazła zastosowanie w laboratoriach badawczych i przemysłowych.

W 1966 roku na podstawie pracy "Wpływ składu chemicznego i obróbki cieplnej na przebiegi temperaturowe spontanicznego namagnesowania ferrytów-chromitów litu" uzyskał stopień doktora.

W latach 1966-1991 był na stanowisku docenta.

W późniejszych latach był związany z Zakładem Fizyki Ciała Stałego Instytutu Metalurgii Wydziału Metalurgicznego.

W 1991 roku przeszedł na emeryturę.

Autor ponad 50 publikacji.

Członek Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika wydarzeń poprzedzających powstanie Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie : 1919-1991. Oprac. B. Dziunikowski. Kraków 2001, s. 20
  • [Skład Osobowy AGH … 1951/52]. Kraków 1952, s. 79, 82
  • [Skład Osobowy AGH … 1952/53]. Kraków 1953, s. 129
  • [Skład Osobowy AGH … 1986/87]. Kraków 1986, s. 41, 42
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 254, [foto]

Artykuły

  • Dziennik Polski 2011, nr 279 (1 XII 2011), s. A14 [nekr.]