Anna Puciata

Z Historia AGH
Anna Puciata
Anna Puciata.jpg
Nazwisko Puciata
Imię / imiona Anna
Tytuły / stanowiska Mgr
Data urodzenia 6 listopada 1905
Miejsce urodzenia Warszawa
Data śmierci 28 grudnia 1991
Miejsce śmierci Kraków
Pełnione funkcje Kierownik Oddziału Udostępniania (1954-1955), Kierownik Oddziału Opracowania Zbiorów (1960-1969)
Jednostka pozawydziałowa Biblioteka Główna


Mgr Anna Puciata (1905–1991)

Nota biograficzna

Urodziła się 6 listopada 1905 roku w Warszawie, zmarła 28 grudnia 1991 roku w Krakowie.

Z wykształcenia historyk. W 1931 roku zdała egzamin bibliotekarski I stopnia, a w 1938 roku odbyła kurs dla pracowników bibliotek naukowych w Werkach pod Wilnem.

W latach 1926-1928 pracowała jako praktykantka w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy. Następnie w latach 1928-1940 w Bibliotece Narodowej, gdzie prowadziła Czytelnię Ogólną, a w latach 1936-1940 kierowniczka Oddziału Czasopism. W latach 1946-1951 zorganizowała i kierowała Miejską i Gminną Biblioteką Publiczną w Krzeszowicach.

W 1951 roku rozpoczęła pracę w Bibliotece Głównej AGH, w której pracowała do 1969 roku, czyli do przejścia na emeryturę. Od 1962 roku na stanowisku kustosza dyplomowanego. W latach 1954-1955 kierowała Oddziałem Udostępniania, a 1960-1969 pełniła funkcję kierownika Oddziału Opracowania Zbiorów. Uczestniczyła w opracowaniu katalogu specjalnego pomocy bibliograficznych i dydaktycznych oraz bibliografii specjalnej o Stanisławie Staszicu. Koordynowała prace zespołu do spraw opracowania katalogu czasopism w układzie rzeczowym i formalnym oraz katalogu starych druków. Po przejściu na emeryturę do 1979 roku pracowała w niepełnym wymiarze godzin, opracowując zbiory specjalne Biblioteki.

Autorka licznych artykułów z zakresu bibliotekarstwa, biogramów w "Słowniku pracowników książki polskiej" (1972) oraz recenzji publikacji z zakresu budownictwa bibliotecznego. Prowadziła zajęcia na kursach przygotowawczych dla kandydatów na bibliotekarzy dyplomowanych, szkolenia przywarsztatowe dla studentów bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Warszawskiego i Wrocławskiego.

Źródła do biogramu

Książki

  • Dudziak-Kowalska M., Janczak B., Krawczyk J.: Nie tylko bibliotekarze... : pracownicy bibliotek Akademii Górniczo-Hutniczej w stuleciu Uczelni. Kraków 2019, s. 114
  • Krawczyk J., Janczak B., Dudziak-Kowalska M.: Bibliotekarze w dziewięćdziesięcioleciu Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków 2009, s. 86, 147-148
  • Słownik pracowników książki polskiej : suplement 3. Pod red. H. Tadeusiewicz. Warszawa 2010, s. 233