Janusz Lesiecki

Z Historia AGH
Janusz Lesiecki
Janusz Lesiecki.jpg
Nazwisko Lesiecki
Imię / imiona Janusz
Tytuły / stanowiska Prof. dr inż.
Data urodzenia 25 lutego 1908
Miejsce urodzenia Dubowiazowka
Data śmierci 27 maja 1987
Dyscyplina/specjalności inżynieria materiałowa, metalurgia, metaloznawstwo, obróbka cieplna
Wydział Wydział Metalurgiczny


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Prof. dr inż. Janusz Lesiecki (1908–1987)

Dyscyplina/specjalności: inżynieria materiałowa, metalurgia, metaloznawstwo, obróbka cieplna

Nota biograficzna

Urodził się 25 lutego 1908 roku w miejscowości Dubowiazowka (Rosja). Zmarł 27 maja 1987 roku, pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W latach 1936–1939 był młodszym asystentem w Zakładzie Metalografii na Wydziale Hutniczym Akademii Górniczej.

W czasie wojny pracował w Zdołbunowie (m.in. w Parowozowni).

Ukończył studia na Wydziale Hutniczym Akademii Górniczej w Krakowie (dyplom w 1945 roku).

Po wojnie był starszym asystentem Zakładu Metalografii (1945–1949), adiunktem (1949–1957), zastępcą profesora (1957–1961), starszym wykładowcą (1961–1969).

Pracę doktorską obronił w 1961 roku.

Był zaangażowany we współpracy z przemysłem, brał udział w licznych ekspertyzach naukowych.

Autor 36 publikacji naukowych.

Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Źródła do biogramu

Książki

  • 90 lat "Metalurgii" w fotografiach i wspomnieniach. Oprac. I. Suliga. Kraków 2012, s. 113, 115, [foto]
  • Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 102
  • Profesor Janusz Lesiecki. W: 100 anegdot na stulecie Wydziału 1922-2022 : jubileusz 100-lecia Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH. Oprac. I. Suliga. Kraków 2022, s. 114-115, [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 196, [foto]

Inne

  • Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie. Internetowy Lokalizator Grobów [online] [przeglądany 22.05.2017]. Dostępny w: www.rakowice.eu