Wydział Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Wydział Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej
Rok założenia 1957
Rok przekształcenia 1975
Pochodzi od Wydział Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa
Przekształcony na: Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki
 • Wydział Elektromechaniczny Akademii Górniczej w Krakowie powstał 8 stycznia 1946 roku
 • Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 1949 r. Akademia Górnicza przekształca się na Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • 1 października 1952 roku Wydział Elektromechaniczny dzieli się na dwa odrębne wydziały: Wydział Mechanizacji Górnictwa i Hutnictwa oraz Wydział Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa
 • W 1957 r. następuje zmiana nazwy na Wydział Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej Akademii Górniczo-Hutniczej.
 • Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 maja 1969 r. z dniem 24 maja 1969 r. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie zmienia nazwę na: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • W 1975 r. zmiana nazwy na: Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.
 • Uchwałą Senatu AGH z dnia 25 lutego 1998 roku następuje zmiana nazwy na: Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki
 • Na mocy uchwały Senatu AGH 28 marca 2012 r. następuje przekształcenie wydziału na dwie jednostki: Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej oraz Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Struktura wydziału

1975-1976

 • Instytut Elektroniki
Zakład Układów Analogowych
Zakład Układów Dyskretnych
Zakład Mikroelektroniki
Zakład Sterowania
 • Instytut Informatyki i Automatyki
Zakład Cybernetyki i Teorii Sterowania
Zakład Informatyki
Zakład Automatów i Telemechaniki
Zakład Sterowania i Identyfikacji Procesów Technologicznych
Zakład Maszyn Matematycznych
Zakład Automatyki Przemysłowej i Konstrukcji Prototypów
Samodzielna Pracownia Biocybernetyki (od 1986 Zakład Biocybernetyki)
Samodzielna Pracownia Elektroniki
Samodzielna Pracownia Mechaniczna
 • Instytut Maszyn i Sterowania Układów Elektroenergetycznych
Laboratorium Maszyn i Systemów Elektromechanicznych
Laboratorium Podstaw Elektrotechniki
Laboratorium Podstaw Miernictwa Elektrycznego
Laboratorium Elektroenergetyki
 • Instytut Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych
Zakład Automatyki Napędu
Zakład Automatyki Urządzeń Górniczych
Zakład Energoelektroniki
Zakład Trakcji Elektrycznej
Zakład Elektrotermii
Zakład Modelowania Analogowego
Zakład Budowy Aparatury Elektronicznej
 • Instytut Nowych Konwersji Energii

(Brak Zakładów, były zespoły)

1974

 • Instytut Elektroniki
Zakład Układów Analogowych
Zakład Układów Dyskretnych
Zakład Mikroelektroniki
Zakład Sterowania
 • Instytut Informatyki i Automatyki
Zakład Cybernetyki i Teorii Sterowania
Zakład Informatyki
Zakład Automatów i Telemechaniki
Zakład Sterowania i Identyfikacji Procesów Technologicznych
Zakład Maszyn Matematycznych
Zakład Automatyki Przemysłowej i Konstrukcji Prototypów
 • Instytut Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych
Zakład Automatyki Napędu
Zakład Automatyki Urządzeń Górniczych
Zakład Energoelektroniki
Zakład Trakcji Elektrycznej
Zakład Elektrotermii
Zakład Modelowania Analogowego
Zakład Budowy Aparatury Elektronicznej
 • Instytut Maszyn i Sterowania Układów Elektroenergetycznych
Laboratorium Maszyn i Systemów Elektromechanicznych
Laboratorium Podstaw Elektrotechniki
Laboratorium Podstaw Miernictwa Elektrycznego
Laboratorium Elektroenergetyki

1973

 • Instytut Elektroniki
Zakład Układów Analogowych
Zakład Układów Dyskretnych
Zakład Mikroelektroniki
Zakład Sterowania
 • Instytut Informatyki i Automatyki
Zakład Elektroniki
Zakład Identyfikacji Procesów Technologicznych
Zakład Automatyki Przemysłowej i Cybernetyki
Zakład Automatów i Telemechaniki
Zakład Maszyn Analogowych i Cyfrowych
Zakład Konstrukcji Prototypów
 • Instytut Maszyn i Sterowania Układów Elektroenergetycznych
Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Ogólnej
Zakład Konstrukcji Maszyn Elektrycznych
Zakład Dynamiki Maszyn i Systemów Elektromechanicznych
Zakład Urządzeń Elektrycznych
Zakład Systemów Elektroenergetycznych
Zakład Metrologii Przemysłowej
 • Instytut Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych
Zakład Automatyki Napędu
Zakład Automatyki Urządzeń Górniczych
Zakład Energoelektroniki
Zakład Trakcji Elektrycznej
Zakład Elektrotermii
Zakład Modelowania Analogowego
Zakład Budowy Aparatury Elektronicznej

1972

 • Instytut Automatyki i Elektroniki Przemysłowej
Zakład Elektroniki
Zakład Identyfikacji Procesów Technologicznych
Zakład Automatyki Przemysłowej i Cybernetyki
Zakład Automatów i Telemechaniki
Zakład Maszyn Analogowych i Cyfrowych
Zakład Konstrukcji Prototypów
 • Instytut Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych
Zakład Automatyki Napędu
Zakład Automatyki Urządzeń Górniczych
Zakład Energoelektroniki
Zakład Trakcji Elektrycznej
Zakład Elektrotermii
Zakład Modelowania Analogowego
Zakład Budowy Aparatury Elektronicznej
 • Instytut Maszyn i Sterowania Układów Elektroenergetycznych
Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Ogólnej
Zakład Konstrukcji Maszyn Elektrycznych
Zakład Dynamiki Maszyn i Systemów Elektromechanicznych
Zakład Urządzeń Elektrycznych
Zakład Systemów Elektroenergetycznych
Zakład Metrologii Przemysłowej

1969-1971

 • Instytut Automatyki i Elektroniki Przemysłowej
Zakład Elektroniki
Zakład Identyfikacji Procesów Technologicznych
Zakład Automatyki Przemysłowej i Cybernetyki
Zakład Automatów i Telemechaniki
Zakład Maszyn Analogowych i Cyfrowych
Zakład Konstrukcji Prototypów
 • Instytut Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych
Zakład Automatyki Napędu
Zakład Automatyki Urządzeń Górniczych
Zakład Energoelektroniki
Zakład Trakcji Elektrycznej
Zakład Elektrotermii
Zakład Modelowania Analogowego
Zakład Budowy Aparatury Elektronicznej
 • Instytut Maszyn i Sterowania Układów Elektroenergetycznych
Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Ogólnej
Zakład Maszyn i Układów Elektromechanicznych
Zakład Urządzeń i Systemów Elektroenergetycznych
Zakład Metrologii Przemysłowej

1966-1968

 • Katedra Elektrotermii
 • Katedra Automatyki i Elektroniki Przemysłowej
 • Katedra Maszyn i Pomiarów Elektrycznych
 • Katedra Fizyki II
 • Katedra Matematyki II
 • Katedra Elektrotechniki Hutniczej
 • Katedra Urządzeń i Sieci Elektrycznych
 • Katedra Elektrotechniki Górniczej
 • Katedra Elektrotechniki Ogólnej
 • Katedra Elektrotechniki Przemysłowej

1957-1965

 • Katedra Automatyki i Elektroniki Przemysłowej
 • Katedra Maszyn i Pomiarów Elektrycznych
 • Katedra Fizyki II
 • Katedra Matematyki II
 • Katedra Elektrotechniki Hutniczej
 • Katedra Urządzeń i Sieci Elektrycznych
 • Katedra Elektrotechniki Górniczej
 • Katedra Elektrotechniki Ogólnej
 • Katedra Elektrotechniki Przemysłowej


Władze wydziału

 FunkcjaRok odRok do
Jan BarzyńskiProdziekan19571962
Władysław Jan KołekDziekan19581962
Władysław PrzybyłowskiProdziekan19581960
Henryk GóreckiProdziekan19621964
Jan BarzyńskiDziekan19621963
Ludger Mirosław SzklarskiDziekan19631966
Eugeniusz Jan HoroszkoProdziekan19641969
Jan BarzyńskiProdziekan19641966
Witold KobylińskiProdziekan19661969
Władysław Jan KołekDziekan19661969
Jerzy Michał MassalskiProdziekan19691972
Stanisław Franciszek KurzawaDziekan19691972
Arkadiusz PuchałaProdziekan19691972
Kazimierz BisztygaProdziekan19691972
Kazimierz BisztygaDziekan19721975
Stanisław KreczmerProdziekan19721975
Zdzisław KlonowiczProdziekan19721975
Antoni Klemens PachProdziekan19721975

Osoby związane z wydziałem

Jan Barzyński, Stanisław Bladowski, Jerzy Górski, Ryszard Jakubowski, Leopold Jurkiewicz, Witold Kobyliński, Stanisław Franciszek Kurzawa, Jerzy Łoskiewicz, Jan Kanty Markielowski, Eugeniusz Matula, Marian Mięsowicz, Zbigniew Nartowski, Antoni Nykliński, Władysław Przybyłowski, Arkadiusz Puchała, Ludger Mirosław Szklarski, Włodzimierz Wrona

Bibliografia

Książki

 • Informator : Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Kraków 1969, s. 102-111 (Wydawnictwa jubileuszowe 1919-1969)
 • Kronika Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 1919-1969. Oprac. J. Sulima Samujłło. Kraków 1970, s. 42-58
 • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1 : Pion górniczy. Kraków 1979, s. 48-95
 • Mitkowski W.: Kronika Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH. Kraków 2002.
 • [Skład Osobowy AGH ... 1957/58]. Kraków 1958, s. 33, 176
 • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 195-524, 613-619 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)

Artykuły

 • Sroka R.: Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. Vivat Akademia : AGH 2017, nr 17, s. 18-22, [foto]

Źródła (w układzie chronologicznym)