Wiktoria Sobczyk

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Wiktoria Sobczyk
Wiktoria Sobczyk.jpg
Nazwisko Sobczyk
Imię / imiona Wiktoria
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 3 lutego 1957
Miejsce urodzenia Zakrzówek


Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia, ochrona i kształtowanie środowiska, nauki rolnicze, ekologia terenów przemysłowych, edukacja ekologiczna
Wydział Wydział Górnictwa i Geoinżynierii


Odznaczenia i nagrody Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Prof. dr hab. inż. Wiktoria Sobczyk (1957- )

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia, ochrona i kształtowanie środowiska, nauki rolnicze, ekologia terenów przemysłowych, edukacja ekologiczna

Nota biograficzna

Urodziła się 3 lutego 1957 roku w Zakrzówku.

Od 1976 roku studiowała na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH, specjalność geologia poszukiwawcza, uzyskując w 1981 roku dyplom magistra inżyniera.

W latach 1981-1982 studiowała biologię na Wydziale Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, następnie kontynuowała naukę na studiach podyplomowych: w latach 1988-1989 w Studium Doskonalenia Pedagogicznego dla Nauczycieli Akademickich w Krakowie, w latach 1994-1995 Ochrona Środowiska w Obszarach Zurbanizowanych na Politechnice Krakowskiej, w latach 2007-2008 Ochrona i Inżynieria Środowiska na AGH, w latach 2008-2010 Matematyka na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. W latach 2016-2017 brała udział w kursach Centrum E-learningu AGH.

W 1986 roku uzyskała stopień doktora na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH z zakresu paleontologii i stratygrafii, w 2004 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w Instytucie Agroekologii i Biotechnologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie. W 2018 roku uzyskała tytuł profesora.

W latach 1986-1988 była pracownikiem Muzeum Geologicznego AGH. W latach 1991-1993 pełniła funkcję wicedyrektora Instytutu Techniki Akademii Pedagogicznej w Krakowie, a w latach 2005-2006 profesora nadzwyczajnego w tym Instytucie.

W 2006 roku rozpoczęła pracę w Katedrze Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii na stanowisku profesora nadzwyczajnego AGH. Od 2007 roku pełni funkcję kierownika Studium Podyplomowego "Gospodarka odpadami" w Katedrze Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców.

Dorobek naukowy składa się z ponad 350 publikacji, w tym: 12 monografii (autor lub współautor), 4 skrypty uczelniane, artykuły naukowe wydane w kraju i za granicą oraz artykuły popularnonaukowe.

Promotor 4 przewodów doktorskich, 240 prac magisterskich, ponad 400 prac licencjackich i inżynierskich. Recenzent 3 prac doktorskich.

Od 2007 roku członek oraz sekretarz Sekcji Środowiska Górniczego, Ekologii i Terenów Pogórniczych Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk, od 2012 roku członek eksperckiego zespołu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, od 2014 roku członek zespołu naukowo-badawczego przy Państwowym Uniwersytecie Górniczym w Dniepropietrowsku - Ukraina, od 2017 roku członek Prezydium Polskiego Klubu Ekologicznego. Od 2010 roku członek Międzynarodowej Rady Naukowej Rocznika Naukowego Edukacja – Technika – Informatyka, od 2011 roku członek kolegium redakcyjnego czasopisma „Naukowyj Wisnik Nacionalnogo Uniwersitetu Bioresursiw i Prirodokoristuwanija Ukrainy” oraz od 2011 roku kolegium redakcyjnego i komitetu naukowego czasopisma „Bioresursy i Prirodopolzowanije” UAN w Kijowie.

Członek organizacji i stowarzyszeń naukowych: Komisji Ochrony Zdrowia Społecznego Polskiej Akademii Nauk oddział Kraków od 2002 roku, International Society of Ecotrophology od 2004 roku oraz International Academy of Culture Security, Ecology and Health od 2008 roku.

Odznaczenia i nagrody

Srebrny Krzyż Zasługi (1996), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2005), Złoty Medal za długoletnią służbę (2013), Dyrektor Górniczy I stopnia (2008), dwie nagrody Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (1994), Srebrna odznaka Prezydenta Miasta Krakowa „Za pracę społeczną dla Miasta Krakowa” (1989), Laur Ekoprzyjaźni (2013), Statuetka Ekoprzyjaźni (2014), nagrody Rektora AGH.

Bibliografia publikacji

https://www.bpp.agh.edu.pl/autor/sobczyk-wiktoria-05866

Źródła do biogramu

Książki

  • Leksykon profesorów Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej 1946-2006. Red. J. Hampel, F. Kiryk, I Pietrzkiewicz. Kraków 2006, s. 518
  • Wacławik J.: Kronika Wydziału Górniczego 1919-2009. Kraków 2009, s. 171
  • Złota Księga Nauk Przyrodniczych 2009. Red. nacz. K Pikoń. Gliwice 2009, s. 319
  • Złota Księga Nauk Technicznych 2011. Red. nacz. K. Pikoń. Gliwice 2011, s. 377

Inne

  • Informacje od prof. dr hab. inż. Wiktorii Sobczyk


stan na dzień 20.07.2018