Wiktoria Sobczyk

Z Historia AGH
Wiktoria Sobczyk
Wiktoria Sobczyk.jpg
Nazwisko Sobczyk
Imię / imiona Wiktoria
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 3 lutego 1957
Miejsce urodzenia Zakrzówek


Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia, ochrona i kształtowanie środowiska, nauki rolnicze, ekologia terenów przemysłowych, edukacja ekologiczna
Wydział Wydział Energetyki i Paliw


Odznaczenia i nagrody Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Prof. dr hab. inż. Wiktoria Sobczyk (1957- )

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia, ochrona i kształtowanie środowiska, nauki rolnicze, ekologia terenów przemysłowych, edukacja ekologiczna

Nota biograficzna

Urodziła się 3 lutego 1957 roku w Zakrzówku.

Od 1976 roku studiowała na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH, specjalność geologia poszukiwawcza, uzyskując w 1981 roku dyplom magistra inżyniera geologa górniczego, specjalność paleontologia i stratygrafia złożowa.

W latach 1981-1982 studiowała biologię na Wydziale Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ukończyła następujące studia podyplomowe: 1988-1989: Studium Doskonalenia Pedagogicznego dla Nauczycieli Akademickich, Kraków, 1994-1995: Ochrona Środowiska w Obszarach Zurbanizowanych, Politechnika Krakowska, 2007-2008: Ochrona i Inżynieria Środowiska, AGH, 2008-2010: Matematyka, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

W 1986 roku uzyskała stopień doktora na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH z zakresu paleontologii i stratygrafii złożowej. W 2004 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych, specjalność ekologia, w Instytucie Agroekologii i Biotechnologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie.

W 2018 roku uzyskała tytuł profesora nauk rolniczych.

W latach 1986-1988 była pracownikiem Muzeum Geologicznego AGH. W 1998 r. rozpoczęła pracę na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Technicznym Akademii Pedagogicznej w Krakowie, a w latach 1991-1993 pełniła funkcję wicedyrektora Instytutu Techniki AP. W latach 2005-2006 pracowała na stanowisku profesora nadzwyczajnego w tym Instytucie.

W 2006 roku rozpoczęła pracę w Katedrze Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii na stanowisku profesora nadzwyczajnego AGH. W latach 2007-2018 roku pełniła funkcję kierownika Studium Podyplomowego "Gospodarka odpadami" w Katedrze Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców.

Od 2022 roku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Energetyki i Paliw, Katedra Technologii Paliw.

Obszary i nurty badawcze: zagadnienia teoretyczne i praktyczne idei zrównoważonego rozwoju, wykorzystanie alternatywnych źródeł energii w zrównoważonym rozwoju, edukacja ekologiczna społeczeństwa dla zrównoważonego rozwoju, analiza oddziaływań antropogenicznych na środowisko (ocena oddziaływania przemysłu i rolnictwa na środowisko; zagospodarowanie terenów poprzemysłowych), gospodarka odpadami w teorii i praktyce.

W latach 2016-2021 brała udział w kursach i szkoleniach Centrum E-learningu AGH.

Dorobek naukowy składa się z ponad 400 publikacji, w tym: 22 monografie, książki i skrypty uczelniane (autor lub współautor).

Promotor 5 przewodów doktorskich, 250 prac magisterskich, 435 prac licencjackich i inżynierskich.

Recenzent 3 prac doktorskich, 1 rozprawy habilitacyjnej, 2 wniosków o profesurę.

Od 2007 roku członek oraz sekretarz Sekcji Środowiska Górniczego, Ekologii i Terenów Pogórniczych Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk, od 2012 roku członek eksperckiego zespołu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, od 2014 roku członek zespołu naukowo-badawczego przy Państwowym Uniwersytecie Górniczym w Dniepropietrowsku - Ukraina, od 2017 roku członek Prezydium Polskiego Klubu Ekologicznego. Od 2010 roku członek Międzynarodowej Rady Naukowej Rocznika Naukowego Edukacja – Technika – Informatyka, od 2011 roku członek kolegium redakcyjnego czasopisma „Naukowyj Wisnik Nacionalnogo Uniwersitetu Bioresursiw i Prirodokoristuwanija Ukrainy”, od 2011 roku członek kolegium redakcyjnego i komitetu naukowego czasopisma „Bioresursy i Prirodopolzowanije” UAN w Kijowie, od 2020 r. członek kolegium redakcyjnego czasopisma Journal of Education, Technology and Computer Science, od 2022 członek kolegium redakcyjnego czasopisma Науковий вісник комунального закладу вищої освіти “Вінницька академія безперервної освіти”, seria Ekologia.

Członek organizacji i stowarzyszeń naukowych: Komisji Ochrony Zdrowia Społecznego Polskiej Akademii Nauk oddział Kraków od 2002 roku, International Society of Ecotrophology od 2004 roku oraz International Academy of Culture Security, Ecology and Health od 2008 roku.

Odznaczenia i nagrody

Srebrny Krzyż Zasługi (1996), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2005), Złoty Medal za długoletnią służbę (2013), Dyrektor Górniczy I stopnia (2008), dwie nagrody Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (1994), Srebrna odznaka Prezydenta Miasta Krakowa „Za pracę społeczną dla Miasta Krakowa” (1989), Laur Ekoprzyjaźni (2013), Statuetka Ekoprzyjaźni (2014), liczne Nagrody Rektora AGH. W 2022 roku została laureatką nagrody "najlepszy wykładowca", przyznanej przez studentów Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/sobczyk-wiktoria-005866

Źródła do biogramu

Książki

  • Leksykon profesorów Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej 1946-2006. Red. J. Hampel, F. Kiryk, I Pietrzkiewicz. Kraków 2006, s. 518
  • Wacławik J.: Kronika Wydziału Górniczego 1919-2009. Kraków 2009, s. 171
  • Złota Księga Nauk Przyrodniczych 2009. Red. nacz. K Pikoń. Gliwice 2009, s. 319
  • Złota Księga Nauk Technicznych 2011. Red. nacz. K. Pikoń. Gliwice 2011, s. 377

Inne

  • Informacje od prof. dr hab. inż. Wiktorii Sobczyk (26.08.2022)


stan na dzień 26.09.2022