Janina Molenda

Z Historia AGH
Janina Molenda
Janina Molenda.jpg
Nazwisko Molenda
Imię / imiona Janina
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 5 lutego 1952
Miejsce urodzenia Tarnów


Dyscyplina/specjalności inżynieria materiałowa, elektrochemia, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, fizykochemia ciała stałego
Wydział Wydział Energetyki i PaliwProf. dr hab. inż. Janina Molenda (1952–)

Dyscyplina/specjalności: inżynieria materiałowa, elektrochemia, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, fizykochemia ciała stałego

Nota biograficzna

Urodziła się 5 lutego 1952 roku w Tarnowie.

W 1975 roku ukończyła Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.

W 1979 roku na podstawie pracy "Własności półprzewodnikowe siarczku żelazowego w wysokich temperaturach", napisanej pod kierunkiem profesora Stanisława Mroweca w Instytucie Inżynierii Materiałowej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH, uzyskała stopień doktora.

W 1984 roku na podstawie pracy "Korelacja między właściwościami elektronicznymi i elektrochemicznymi brązu NaxCOO2. Elektroniczny model procesu interkalacji" napisanej na Uniwersytecie Bordeaux we Francji uzyskała kolejny doktorat z zakresu inżynierii materiałowej.

W 1988 roku na podstawie rozprawy "Struktura elektronowa a własności elektrochemiczne związków warstwowych AxMx2" uzyskała stopień doktora habilitowanego.

W 1994 roku otrzymała tytuł profesora.

Była kierownikiem Studium Doktoranckiego w zakresie Fizykochemii i Technologii Tworzyw Ceramicznych WIMiC.

W latach 1981-1982 odbyła staż i stypendium naukowe w Laboratoire de Chimie du Solide du CNRS i Université Bordeaux I, w latach 1985-1986 w Laboratoire P.M.T.M. Université Paris Nord, w latach 1993-1994 w Laboratoire de Physique des Solides i Laboratoire Pierre et Marie Curie w Paryżu.

Jest kierownikiem Katedry Energetyki Wodorowej Wydziału Energetyki i Paliw.

Działalność naukowa w zakresie: akumulatorów typu Li-ion i Na-ion, fundamentalnych zagadnień dotyczących zjawiska interkalacji litu do związków metali przejściowych, wysokotemperaturowych tlenkowych ogniw paliwowych (SOFC), właściwości transportowych niestechiometrycznych tlenków metali przejściowych, właściwości katalitycznych perowskitowych tlenków, przewodnictwa jonowego i struktury defektów w elektrolitach stałych, przejść izolator-metal w związkach metali przejściowych.

Autorka około 500 publikacji.

Promotorka około 20 prac doktorskich.

Członek Międzynarodowego Towarzystwa Solid State Ionics (ISSI), Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych.

Odznaczenia i nagrody

Nagroda indywidualna III stopnia Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Nagroda indywidualna III stopnia Ministra Edukacji Narodowej

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/molenda-janina-002286

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 2. Pion hutniczy. Kraków 1979, s. 234
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 131, [foto]
  • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 3 : M – R. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 2000, s. 218, [foto]

Inne

stan na dzień 3.06.2024