Janina Teresa Wolszczak

Z Historia AGH
Janina Teresa Wolszczak
Janina Wolszczak.jpg
Nazwisko Wolszczak
Imię / imiona Janina Teresa
Tytuły / stanowiska Dr
Data urodzenia 8 sierpnia 1948


Dyscyplina/specjalności technologia chemiczna, technologia paliw płynnych, karbochemia i petrochemia, paliwa ciekłe, biopaliwa
Wydział Wydział Energetyki i Paliw


Odznaczenia i nagrody Medal Komisji Edukacji Narodowej

Dr Janina Teresa Wolszczak (1948-)

Dyscyplina/specjalności: technologia chemiczna, technologia paliw płynnych, karbochemia i petrochemia, paliwa ciekłe, biopaliwa

Nota biograficzna

Urodziła się 8 sierpnia 1948 roku.

W 1973 roku ukończyła studia chemiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W 1973 roku rozpoczęła pracę w Zakładzie Energochemicznych Metod Przeróbki Węgla Instytutu Energochemii Węgla i Fizykochemii Sorbentów AGH.

W 1983 roku na podstawie pracy "Identyfikacja zjawisk fizykochemicznych zachodzących podczas obróbki termicznej paków petro i karbochemicznych", napisanej pod kierunkiem profesora Aleksandra Długosza, uzyskała stopień doktora.

W swej działalności prowadziła badania w zakresie:

- struktury i właściwości paków karbo- i petrochemicznych, analizy, mechanizmu i kinetyki pirolizy w zakresie temperatur występowania mezofazy, karbotermicznej syntezy nanokrystalicznych węglików z paków modyfikowanych związkami tytanu i boru

- rozwijane prace badawcze: biokomponenty paliw motorowych - synteza estrów olejów roślinnych (FAME), sposoby rafinacji FAME i ich wpływ na stabilizację emulsji typu W/O, czynniki wpływające na stabilność chemiczną FAME.

Związana była z Katedrą Technologii Paliw WEiP.

Z końcem 2013 roku przeszła na emeryturę.

Autorka około 20 publikacji.

Odznaczenia i nagrody

Medal Komisji Edukacji Narodowej

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/wolszczak-janina-003797

Źródła do biogramu

Książki

  • [Skład Osobowy AGH … 1974/75]. Kraków 1975, s. 108
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 402

Artykuły

  • Medale Komisji Edukacji Narodowej. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2004, nr 135, s. 12

Inne

stan na dzień 13.03.2023