Barbara Maria Łaciak

Z Historia AGH
Barbara Maria Łaciak
Nazwisko Łaciak
Imię / imiona Barbara Maria
Tytuły / stanowiska Dr
Data urodzenia 29 października 1961
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 31 grudnia 2022
Dyscyplina/specjalności nauki chemiczne, inżynieria i ochrona środowiska, inżynieria chemiczna, ochrona wód
Wydział Wydział Energetyki i PaliwDr Barbara Maria Łaciak (1961–2022)

Dyscyplina/specjalności: nauki chemiczne, inżynieria i ochrona środowiska, inżynieria chemiczna, ochrona wód

Nota biograficzna

Urodziła się 29 października 1961 roku w Krakowie. Zmarła 31 grudnia 2022 roku. Pochowana na Cmentarzu Białoprądnickim w Krakowie.

W 1989 roku ukończyła Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W 1990 roku rozpoczęła pracę w Zakładzie Inżynierii Adsorbcyjnej Instytutu Energochemii Węgla i Fizykochemii Sorbentów AGH, przekształconym w 1991 roku w Wydziału Energochemii Węgla i Fizykochemii Sorbentów.

W 1999 roku na podstawie pracy "Metodologiczne aspekty badań równowag i kinetyk adsorpcji gazów pod wysokimi ciśnieniami", napisanej pod kierunkiem profesora Leszka Czepirskiego, uzyskała stopień doktora.

Była pełnomocnikiem dziekana Wydziału ds. odczynników.

Przed przejściem na emeryturę pracowała w Biurze Administracyjnym Wydziału Energetyki i Paliw.

W 2021 roku przeszła na emeryturę.

Autorka około 30 publikacji.

Odznaczenia i nagrody

Nagroda Rektora AGH

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/laciak-barbara-003233

Źródła do biogramu

Książki

  • [Skład Osobowy AGH … 1994]. Kraków 1994, s. 97, 382
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 205

Artykuły

  • Nauki ścisłe a 45 lat WEiP. Biuletyn AGH 2019, nr 144, s. 14-17

Inne