Jerzy Klinik

Z Historia AGH
Jerzy Klinik
Jerzy Klinik.jpg
Nazwisko Klinik
Imię / imiona Jerzy
Tytuły / stanowiska Dr
Data urodzenia 20 maja 1947
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności fizyka, nauki chemiczne, technologia chemiczna, inżynieria i ochrona środowiska, adsorpcja, chemia fizyczna, węgiel aktywny, fizykochemia zjawisk powierzchniowych
Wydział Wydział Energetyki i Paliw


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi

Dr Jerzy Klinik (1947-)

Dyscyplina/specjalności: fizyka, nauki chemiczne, technologia chemiczna, inżynieria i ochrona środowiska, adsorpcja, chemia fizyczna, węgiel aktywny, fizykochemia zjawisk powierzchniowych

Nota biograficzna

Urodził się 20 maja 1947 roku w Krakowie.

W 1971 roku ukończył studia w Uniwersytecie Jagiellońskim.

W 1971 roku rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie Chemii Górniczej Instytutu Górnictwa Podziemnego Wydziału Górniczego AGH.

W 1982 roku na podstawie pracy "Studium porównawcze metod wyznaczania z izoterm desorpcji par mezoporowatej struktury adsorbentow, przy założeniu cyklindrycznego ksztaltu ich porów", której promotorem był profesor Andrzej Kort, przedstawionej na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, uzyskał stopień doktora.

Odbył staże zagraniczne: Instytut Chemii Syberyjskiego Oddziału AN ZSRR listopad 1978, Institut für Chemische Technologie und Brennstofftechnik, Technische Universität Clausthal RFN 1986 i Institut für Technische Chemie, Fakultät für Chemie und Technologie, Universität Leipzig Niemcy 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004.

Współpracował z Uniwersytetem Lipskim w Niemczech i Kent State University w USA.

Autor około 90 publikacji i około 80 komunikatów.

W latach 1982-1992 Koordynator Badań Naukowych Instytutu, w latach 1983-1992 sekretarz Seminariów Naukowych Instytutu, a w latach 1983-1985 członek Kolegium Instytutu.

Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Polskiego Związku Kolarskiego. Prowadził czynna działalność harcerską.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Order Uśmiechu

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/klinik-jerzy-003224

Źródła do biogramu

Książki

  • Skład Osobowy AGH … 1951/72]. Kraków 1973, s. 56
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 152, [foto]

Inne

stan na dzień 12.10.2023