Kadencja 2012 - 2016

Z Historia AGH
Rektor AGH
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka
Tadeusz Slomka.jpg
Prorektor ds. Nauki
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol
Prorektor ds. Współpracy
Prof. dr hab. inż. Tomasz Szmuc
Prorektor ds. Kształcenia
Prof. dr hab. inż. Andrzej Tytko
Zbigniew Krzysztof Kakol.jpg
Tomasz Szmuc.jpg
Andrzej Tytko1.jpg
Prorektor ds. Studenckich
Dr hab., prof. nadzw. Anna Siwik
Prorektor ds. Ogólnych
Prof. dr hab. inż. Mirosław Karbowniczek
Siwik Anna.jpg
Miroslaw Karbowniczek.jpg

Dziekani

Prof. dr. hab. inż. Piotr Czaja
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Telejko
Dr hab. inż. prof. nadzw. AGH Antoni Cieśla
Prof. dr hab. Tadeusz Pisarkiewicz
Prof. zw. dr hab. inż. Antoni Kalukiewicz
Prof. dr hab. inż. Adam Piestrzyński
Prof. dr hab. inż. Stanisław Gruszczyński
Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis
Prof. dr hab. inż. Józef Szczepan Suchy
Prof. dr hab. inż. Maria Wiesława Richert
Prof. nadzw. dr hab. inż. Andrzej Gonet
Dr hab. inż., profesor AGH Piotr Jerzy Łebkowski
Prof. dr hab. inż. Wojciech Bogusław Suwała
Prof. dr hab. Janusz Wolny
Prof. nadzw. dr hab. Vsevolod Vladimirov
Prof. Janusz Mucha (2012-2015)
Dr hab. Barbara Gąciarz, prof. AGH (2015-2016)

Zdjęcia

  • Wybory
  • Uroczyste posiedzenie Senatu AGH związane z przekazaniem władzy rektorskiej - 19 września 2012 r.
  • Inauguracja Roku Akademickiego

Bibliografia

  • Słomka T.: AGH - najlepsi w Polsce : rozmowa - prof. Tadeusz Słomka, nowo wybrany rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, o swoich planach na nową kadencję. Rozm. P. Stachnik. Dziennik Polski 2012, nr 89 (16 IV 2012), s. A5, [foto]

Źródła (w układzie chronologicznym)