Atrybut:Rok od

Z Historia AGH

To jest własność typu Data.

Wyświetlanie 50 stron przy użyciu tej właściwości.
G
K
M
S
O
1954  +
K
1954  +
S
B
1955  +
K
S
B
O
C
S
O
B
1956  +
M
L
G
Z
S
T
B
O
1956  +
W
S
G
M
C
W
K
1957  +
M
S
B
O
K
D
K
L
R
S
K
P
O
1958  +