Atrybut:Birth date

Z Historia AGH

To jest własność typu Tekst.

Wyświetlanie 50 stron przy użyciu tej właściwości.
K
1 czerwca 1978  +
M
1 grudnia 1867  +
1 grudnia 1919  +
W
1 grudnia 1930  +
R
1 grudnia 1935  +
M
1 grudnia 1939  +
G
1 grudnia 1946  +
W
1 grudnia 1954  +
H
1 kwietnia 1879  +
G
1 kwietnia 1883  +
T
1 kwietnia 1923  +
F
1 kwietnia 1932  +
E
1 kwietnia 1933  +
G
1 kwietnia 1943  +
K
1 kwietnia 1945  +
S
1 kwietnia 1953  +
N
1 lipca 1936  +
M
P
1 listopada 1880  +
K
1 listopada 1892  +
S
1 maja 1942  +
O
1 maja 1978  +
S
1 marca 1875  +
R
1 marca 1919  +
K
L
1 marca 1944  +
P
1 marca 1950  +
M
1 października 1884  +
C
1 października 1890  +
P
1 października 1902  +
K
1 października 1906  +
B
1 października 1919  +
M
1 października 1932  +
B
1 października 1936  +
S
1 października 1938  +
P
1 października 1939  +
S
1 sierpnia 1923  +
K
1 sierpnia 1926  +
J
1 sierpnia 1942  +
1 sierpnia 1943  +
P
1 stycznia 1912  +
S
1 stycznia 1917  +
O
1 stycznia 1926  +
P
1 stycznia 1926  +
K
1 stycznia 1927  +
B
1 stycznia 1930  +
D
1 stycznia 1931  +
J
1 stycznia 1933  +
O
1 stycznia 1943  +