Zbigniew Szkutnik

Z Historia AGH
Zbigniew Szkutnik
Zbigniew Szkutnik.jpg
Nazwisko Szkutnik
Imię / imiona Zbigniew
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 29 grudnia 1956
Miejsce urodzenia Stalowa Wola


Dyscyplina/specjalności statystyka matematyczna, rachunek prawdopodobieństwa, zastosowania matematyki
Wydział Wydział Matematyki Stosowanej


Odznaczenia i nagrody Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Szkutnik (1956–)

Dyscyplina/specjalność: matematyka, statystyka matematyczna, rachunek prawdopodobieństwa, zastosowania matematyki

Nota biograficzna

Urodził się 29 grudnia 1956 roku w Stalowej Woli.

W 1980 roku ukończył studia w AGH. W 1988 roku otrzymał stopień doktora - Uniwersytet Wrocławski, w 2003 roku doktora habilitowanego - Politechnika Wrocławska, od 2016 roku profesor nauk matematycznych.

Od 1980 związany z AGH z Instytutem Matematyki. W 2016 został kierownikiem Katedry Analizy Matematycznej, Matematyki Obliczeniowej i Metod Probabilistycznych Wydziału Matematyki Stosowanej AGH.

W latach 1990–1994 zatrudniony na stanowisku współpracownika naukowego w Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY (Hamburg), a w latach 1997–1998 w CERN (Genewa).

W latach 2004–2009 pracował jako adiunkt i profesor nadzwyczajny w Instytucie Fizjologii Człowieka i Katedrze Fizjologii i Biochemii AWF w Krakowie.

Członek International Society of Nonparametric Statistics.

Autor ok. 60 publikacji naukowych (w tym ok. 50 w czasopismach międzynarodowych), ok. 60 wygłoszonych referatów konferencyjnych.

Promotor 3 prac doktorskich i opiekun ok. 40 prac magisterskich.

Najważniejsze wyniki naukowe dotyczą analizy stochastycznych problemów odwrotnych, konstrukcji optymalnych testów statystycznych oraz modelowania i analizy danych w eksperymentach w fizjologii wysiłku.

Odznaczenia i nagrody

Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Nagroda Ministra Edukacji Narodowej III stopnia za działalność naukową

Bibliografia publikacji

https://bpp.agh.edu.pl/autor/szkutnik-zbigniew-03097

Źródła do biogramu

Książki

  • Choczewski B.: Z dziejów Instytutu Matematyki i Wydziału Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków 2007, s. 19, 41, 48, 59, 64, 66, 75, 81, 82, 92, 100
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 354

Artykuły

  • Odznaczenia państwowe nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2005, nr 146, s. 17

Inne

  • Informacje od Olgierda Ślizienia, [foto]


stan na dzień 16.07.2018